Foreslår nytt prosjekt i Nøstebakken: Her kan det komme 35 boliger

Utbygger ønsker å starte regulering for småhusbebyggelse på Nøste. Kommunen mener det er for tidlig.