Lier Frp har i et leserinnlegg i Lierposten 22.08 noen uttalelser om barnefattigdom som ikke inneholder ett eneste tiltak for å bedre situasjonen til de barna som er fattige her og nå, ikke ett eneste tiltak!

Hva slags syn på barns oppvekst er dette uttrykk for? Betyr ikke disse barna noe som helst? Frps syn er at fattigdom er selvvalgt, og klarer ikke de aller fattigste, nemlig sosialhjelpsmottakerne, å få pengene til å strekke til, antar de at det er fordi det kjøpes alkohol og dyre mobiltelefoner, og har ikke ungene med niste på skolen, må barnevernet koples inn.

Jeg skal love Frp at sosialhjelpssatsene er et eksistensminimum som er langt lavere pr person enn det Lars Haugen mottar i godtgjøring fra Lier kommune for å være politikere i sin fritid, så antagelig er det umulig for ham å forestille seg hva fattigdom, også kalt vedvarende lavinntekt, er.

Frp mener at sosialhjelpsmottakere er de eneste foreldrene som skal trekkes i inntekt fordi de mottar barnetrygd. Nesten alle andre partier stemte for forslaget initiert av SV om at også de fattigste familiene skulle få beholde barnetrygden, men ikke FrP.

Fattige skal ikke gis mer penger, de skal holdes på et eksistensminimum.

Stanse flyktninger

FrP vil ikke ta imot flere flyktninger i Lier før de som bor her nå er «integrert skikkelig». Dette er noe av det de foreslår som skal begrense barnefattigdom.

Ja, familier som er innvandret fra Asia, Afrika og Latin-Amerika utgjør 32 prosent av familiene som lever med vedvarende lavinntekt i Lier.

Skal de leve med vedvarende lavinntekt i en annen kommune, da, Frp?

Eller på mottak, kanskje, mens de venter på å bli bosatt?

Egentlig hadde vel det mest effektfulle tiltaket vært å nekte mennesker med vedvarende lavinntekt å få barn?

Betyr ikke hvordan barna har det

De kan jo takke seg selv for situasjonen de har stilt seg i, hør bare på dette famøse utspillet fra Carl I Hagen om alenemødre i 1989: «Alenemødre som ved uansvarlig livsførsel har seg selv å takke for at de har kommet i denne situasjonen, får i dag for mye hjelp fra det offentlige. En kvinne som for eksempel blir gravid i ung alder med flere menn og velger å bære fram barna, må selv ta konsekvensene.»

Hagen hadde for øvrig noen år tidligere sørget for å gjøre moren til barna sine til alenemor.

Nei, Frp, vær heller ærlige når dere snakker om barnefattigdom. For dere betyr det ikke mye hvordan de fattigste barna har det, så lenge dere kan sørge for at foreldrene ikke får bedre ytelser.