Gå til sidens hovedinnhold

For en lenger og mer fleksibel foreldrepermisjon og kontantstøtte

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På landsmøtet nylig vedtok MDG nytt program for hva vi vil arbeide for de neste fire årene. Jeg er spesielt glad for vedtakene for en lengre og mer fleksibel foreldrepermisjon som tar hensyn til at familiers situasjon er ulike, som gir mor mer tid og bedre muligheter til å amme barnet, og som gir far selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Jeg er også glad for vedtaket om videreføring av kontantstøtten for barn mellom ett og to år.

Barnehagen er et gode, men for mange ettåringer er det for tidlig. Mange foreldre ønsker heller ikke å sende ettåringene sine i barnehagen, men føler seg presset til det av ulike grunner, og ofte av økonomiske årsaker. Derfor bør vi legge til rette for lenger foreldrepermisjon.

Det handler om barnets muligheter for god tilknytning, om foreldrenes unike roller som barnets tilknytningspersoner, og om hvor viktig det er at denne tilknytningsprosessen ikke forstyrres.

Mor og barn er i et symbiotisk forhold det første leveåret, som er viktig for både mors og barnets helse. Mor må gis den tiden hun trenger til å komme seg etter svangerskap og fødsel, og praktisk mulighet til å amme barnet i henhold til offentlige anbefalinger, hvis hun selv ønsker det.

Far eller medmor er også en viktig omsorgsperson for barnet, og bør derfor gis rett til selvstendig kvote av permisjonen.

Flere barnepsykologer, barnehagepedagoger og andre fagfolk fraråder for tidlig barnehagestart. Barnehage for ettåringer anses av enkelte fagfolk å være et risikoprosjekt. Det er ulike forhold som spiller inn; barnets personlighet og modenhetsnivå, foreldrenes takling av situasjonen og tiden de setter av til tilvenning, og selvsagt forholdene i barnehagen.

Barna er for små til selv å si fra om hvordan de har det, men det er foretatt undersøkelser. Utfra observasjoner, ser det ut til at ettåringer i barnehagen stresses og at enkelte går inn i en sorgprosess. Det gjelder også noen foreldre som føler seg tvunget til å sette ungene sine i barnehagen for tidlig.

MDG ønsker å ta hensyn til dette, til at familiers situasjon er ulike og at alle barn skal ha mulighet til trygg tilknytning til begge foreldrene. Derfor vil vi bevare dagens mødre- og fedrekvote, øke antallet fleksible uker i foreldrepermisjonen fra 16 til minimum 20 uker, og innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.

Vi legger vekt på at barn skal ha en god start på livet og en god oppvekst, på livskvalitet og helse, og på mangfold og muligheter til å velge. Derfor vil vi, i tillegg til å legge til rette for en lengre og mer smidig foreldrepermisjon, også beholde kontantstøtten for barn inntil to år.

Kommentarer til denne saken