Gå til sidens hovedinnhold

Følg kveldens kommunestyremøte fra kl. 18.00

Tirsdag kveld møtes de folkevalgte i Lier igjen til digitalt kommunestyremøte.

Møtet starter kl. 18. Møtet kan du følge direkte ved å klikke på videoen øverst i denne artikkelen, eller via Lier kommunes nettsider.

Følgende saker skal til behandling:

 • Godkjenning av protokoll fra møte 09.02.2020
 • Fremdriftsplan og prosess for utarbeidelse av handlingsprogram 2022-2025
 • Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune
 • Premiefondet til Lier kommune i KLP er tilført 77,8 millioner
 • Økning av budsjett til kontrollutvalget
 • Organisering av ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Gebyrregulativ for byggesaker
 • Lier kommuneskog - Administrativt vern av Flagret
 • Sluttbehandling - Detaljregulering for Sylling Ysteri og Bolstadgården
 • Oppdatering av renovasjonsforskriften for kommunene i Drammensregionen
 • Intensjonsavtale mellom Askerkommune og Lier kommune om ny renseløsning for Lahell rensedistrikt
 • Barnehagebehovsplan - Høringsuttalelser
 • Markering av 100-års-jubileet for første vinterolympiade 1924-2024
 • Meldinger
 • Planarbeid Fjordbyen - bestilling avmelding i kommunestyrets møte 9.2.2021
 • HP Oppdrag 2.06 2019-2022 -Støyreduserende tiltak Gullaug
 • Innleverte klimasatssøknader 2021
 • Vannforvaltning i Innlandet og Vikenvannregion og vannområdet Lierelva
 • Melding om Liers planer for bevaring av matjord og aktive jordforbedring
 • Kommunedelplan Gullaug - alternativ 3
 • Oppfølging av kartlagte områder med kvikkleire i Lier kommune
 • Kartlegging av matnæringen 2020
 • Tilskudd til lokale virksomheter

Kommentarer til denne saken