Følg kveldens kommunestyremøte direkte

For andre gang samles kommunestyret i Lier til møte på Høvik skole.

DEL

Det siste kommunestyremøtet før sommerferien ble holdt i aulaen på Høvik skole. Når kommunestyret samles til sitt første møte denne høsten, foregår det på samme sted for å ivareta smittevernet.

På sakskartet står blant annet midlertidig forbud mot tiltak i Hennumgrenda, matbutikk på Tranby og forslag om å endre rådmann-tittelen.

Møtet starter kl. 18.00 tirsdag kveld og blir streamet. Se sendingen øverst i denne saken.

Disse sakene står på sakslista:

 • Godkjenning av protokoller fra møter 09.06.2020 og 16.06.2020
 • Midlertidig forbud mot tiltak - Hennumgrenda
 • Forhandlingsgrunnlag for byvekstavtale for Buskerudbyen
 • Regjeringens tilskuddspakke bygg og anlegg - prioritering
 • Evaluering av retningslinjer for tildeling av kommunale boliger
 • Økt låneopptak formidlingslån fra Husbanken
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 102/2020 Asker kommune - planstrategi og planprogram for arealdelen
 • Godtgjøringsreglement som forskrift
 • Førstegangsbehandling av detaljregulering for Skansen næringspark
 • Sluttbehandling - Detaljregulering for Årkvislaveien
 • Melding om flytting - Markus Nikolai Malmo Bjerkan (FRP)
 • Melding om flytting - Kristina Buss Folkestad (MDG)
 • Melding om flytting - Maria Angelica Bråthen (SV)
 • Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - Carl William Nordby (FRP)
 • Kjønnsnøytral tittel
 • Meldinger
 • Tilsynet for små avløpsanlegg - Hole kommune ønsker å tre inn i vertskommunesamarbeidet
 • Årsrapport for Buskerudbyen 2019
 • Kraftsystemutredning for Buskerud og Hadeland - Planlagte tiltak i Lier kommune i perioden …..
 • Melding om avfallshåndtering ved XO Gjenvinning AS og Lier avfallsanlegg v/ Ragn-Sells AS
 • Handlingsplan digital strategi
 • Fremdrift KDP for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen, samt områdeplanen for Fjordbyen
 • Lierskolens samarbeid med Ungt Entreprenørskap
 • Melding om fritidskort
 • Lovlighetskontroll kommunestyrevedtak Leirdalen - Fylkesmannens behandling
 • Lier kommunes praksis vedr. avslutning av leietakerforhold i kommunale boliger
 • Rapport for 2019 - Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2019)
 • Evaluering av kriseledelsens håndtering av koronapandemien 49/2020
 • Veisalting i Lier

Artikkeltags