I tillegg til å vedta neste års budsjett, skal kommunestyret i Lier behandle en sak om å stenge de kommunale grunnskolene og SFO fra og med onsdag 15. desember og til over nyttår.

Møtet starter kl. 10.00. Du kan følge det direkte, ved å klikke på videoen øverst i denne artikkelen.

Sakslista finner du her.