Flytter St. Hallvard-markering fra Huseby

Det blir likevel mulig å delta i markeringen – fra din egen stue.