Flyktningpolitikk er like (lite) betent som all annen politikk

Morten Dahl, SV

Morten Dahl, SV

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lokallagslederen i Lier FrP, Knut Erik Marheim, forsøker i et innlegg i Lierposten 2. januar å skape et bilde av at norsk flyktningpolitikk er «betent». For meg er flyktningpolitikk like (lite) betent som all annen politikk – enten det dreier seg om eldre, skole, barnehage, fysisk aktivitet, helse, klima og miljø, omsorg eller velferd.

Det er nok bare FrP selv som synes at norsk flyktningpolitikk er betent – i et desperat forsøk på å skape en følelse av uoverensstemmelse mellom de fleste partiene her i landet – og partiene i Lier kommunestyre. Det var KUN FrPs fire representanter som stemte nei til å ta imot 30 nye flyktninger inneværende år. Det sier det meste.

Det blir noe hult når FrP gang på gang forsøker å gjøre norsk flyktningpolitikk til et stort problem nasjonalt og lokalt. I sju år har partiet sittet i regjering og har kunnet styre denne politikken slik partiet vil. Også i Lier har FrP sittet i flertallskonstellasjonen i flere år, og kunne – hvis viljen virkelig var der – bevilge midler og ressurser slik at flyktningene kunne blitt enda bedre integrert enn det Marheim (og jeg) mener de er i dag.

Marheim og svært mange andre FrP’ere ønsker statistikk for hvor mye flyktninger koster Lier kommune. Det ikke Marheim tar til seg, eller ønsker å ta til seg, er at flyktninger som kommer til Norge er ikke en homogen gruppe. Noen har ikke utdannelse i det hele tatt, andre har bedre utdannelse, noen har opplevd krig, andre er blitt politisk forfulgt, noen er kvinner, andre er barn og unge og menn. Noen kommer fra Syria, andre kommer fra Afghanistan eller Iran. Mens andre igjen kommer fra et afrikansk land. Dette er enkeltindivider med sin egen helt unike bakgrunn og historie. Akkurat som de som trenger hjemmehjelp i Lier kommune. Eller bor på et av kommunens sykehjem eller boliger med heldøgns omsorg. De er også individer med ulike behov og forskjellig bakgrunn som gjør at de kan trenge mer støtte og ressurser enn andre. Ønsker Lier FrP også et eget eldreregnskap for hva hver enkelt bruker koster hjemmesykepleien? Eller hva hvert enkelt funksjonshemmet barn koster Lier-samfunnet?

I forkant av kommunestyrets behandling om mottak av 30 flyktninger i 2020 ba FrP administrasjonen om tallmateriale for kommunens flyktninger. De fikk et utfyllende svar. Selv ikke det var godt nok for FrP. Kanskje ikke tallene var så «ille» som FrPs representanter hadde håpet på? Ikke vet jeg, men jeg begynner å stille spørsmål ved partiets motiver til å si nei til mottak av nye flyktninger.

Lier SV ønsker ikke å sette svake grupper opp mot hverandre. Vi ønsker ikke et innvandringsregnskap fordi det vil fortelle oss så lite. Bortsett fra at det koster. Men det påfører også kommunen å ha hjemmetjeneste til alle de eldre som har behov for det, for å ta ett eksempel. Eller barn med spesialbehov. Dette vet vi – alle partiene i Lier kommune vet at det koster å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet, og da gjenstår viljen til å prioritere dette.

Knut Erik Marheim henviser til Folkehelsestrategien som sist høst ble behandlet i kommunestyret i Lier. Her sto det i utgangspunktet ikke ett eneste ord om flyktninger og inkludering. Undertegnede fremmet så et forslag i kommunestyret om at «inkludering av innvandrer og flyktninger» ble ett av hovedpunktene i strategien. Dette fikk flertall, men FrPs fire representanter stemte imot. Det er dette som forteller meg at FrPs argumentasjon for ikke å ville hjelpe folk i nød ikke henger på greip.

Da mottaket av 30 nye flyktninger i 2020 var oppe til behandling i kommunestyret før jul i fjor, gikk FrPs representant Carl William Nordby på talerstolen og sa at FrP kunne være villig til å diskutere antall mottak av flyktninger dersom de fikk gjennomslag for et integreringsregnskap. Hva slags holdning er dette? Så hvis det viste seg at alle flyktninger kunne brødfø seg selv etter endt introduksjonsprogram og skole, så kunne FrP være villig til å ta imot 30 flyktninger? Er det virkelig noen som tror på dette?
I samme møte spurte Aps Helge Jagland: «Hva skal til for at FrP skal stemme ja for å ta imot flyktninger?» Han fikk ikke noe konkret svar på det spørsmålet.

Igjen: Hvis FrP er så opptatt av at inkluderingen i Lier skal være best mulig, er det bare å stemme for forslag som fremmer dette. Partiet har sittet med makta i både regjeringskontorene i sju år og i Lier i en årrekke sammen med andre partier i en årrekke, men gang på gang er de ikke interessert i å støtte tiltak som styrker inkluderingen.

Det er derfor jeg og mange med meg lurer på hva som er den egentlige årsaken til at de ikke ønsker å hjelpe flyktninger lokalt og nasjonalt. Jeg har mine antakelser, men det er vel egentlig bare Marheim og hans partifeller som kan gi det endelige svaret på det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken