Skal gå i dialog for å ta flere flyktninger

Lier kommune skal bosette 34 flyktninger i 2019.