Gå til sidens hovedinnhold

Flyktningene er de aller svakeste blant oss

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først var det Carl William Nordby som etterlyste et eget integreringsregnskap for flyktninger i Lier. Deretter fulgte Lars Haugen opp i formannskapet med å gå inn for ikke å ta imot noen flyktninger i det hele tatt neste år.
FrP sitter ved maktens pulter både i regjeringskvartalet og i kommunestyresalen. Partiet har hatt mer enn nok muligheter til å sørge for en god integrering (eller inkludering som Lier SV sier) av de flyktningene som kommer til landet og til Lier. Hvis partiet er så misfornøyd med integreringen så bør de nok først se på hva de gjør i integreringspolitikken sin – både nasjonalt og lokalt. FrP stemmer imot alle forslag som forskere og eksperter mener bidrar til en god inkludering. Det gjelder ikke minst støtten til norskopplæring, som partiet i lang tid har foreslått å kutte i. God inkludering handler først og fremst om å prioritere nettopp dette.
Det er her Frps ultraliberale politikk er vesentlig forskjellig fra SVs sosialistiske politikk. For Lier SV er det å ta vare på de aller svakeste i samfunnet – uansett om det er narkomane, personer med funksjonsnedsettelse, fosterhjemsbarn eller flyktninger (og innvandrere) for å nevne noen grupper – en primæroppgave både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De menneskene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Lier om å bosette denne gang er mennesker som kommer rett fra flyktningleire. Dette er de mest utsatte menneskene på denne kloden, folk som har opplevd krig på nært hold, og som har måttet flykte fra hus, hjem, familier og landet de i utgangspunktet hadde et nært forhold til. Å ta imot og hjelpe disse menneskene handler om å hjelpe mennesker i nød. Det handler ikke om «å løse verdensproblemene», slik Haugen uttaler til Lierposten. Det er det andre som får gjøre – for eksempel den norske regjering hvor FrP sitter. Men å hjelpe mennesker i nød, det kan alle gjøre – også Lier FrP – hvis de virkelig vil.
Ja, selvsagt vil det kreve ressurser å ta imot flyktninger. Men Lier SV er villig til å bruke penger på å hjelpe de vanskeligst stilte her i verden. Det handler om prioriteringer. Og ingen skal være i tvil om Lier SV hele tiden vil stille seg bak anmodningene fra IMDI når det gjelder mottak av flyktninger. Vi ser ikke flyktningene bare på som en utgiftspost, men som en ressurs og berikelse for lokalsamfunnet. Men da må lokalsamfunnet være åpent for å ta imot dem. Enhver liung har et ansvar her – ikke bare politikerne i kommunestyresalen på Haugestad. Et stort ansvar hviler også på det lokale næringslivet, som kan bli langt flinkere til å ansette flyktninger og innvandrere slik at de blir best mulig inkludert i Lier-samfunnet.
Derfor er det viktig at inkludering og mangfold er begrep som omfatter de fleste politikk-områder i Lier: Oppvekst, skole og barnehage, kultur, idrett, næringsliv, kommunal forvaltning, helse og sosial og arbeidsliv.

Kommentarer til denne saken