Gå til sidens hovedinnhold

Fullføring av Oslofjordforbindelsen må inn i NTP

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager pågår det en debatt om hvilken løsning som skal velges for kryssing av Oslofjorden.

Jeg skal la det ligge i denne omgang, og heller påpeke behovet for en fullføring av den for lengst påstartede Oslofjordforbindelsen.

Starter sommeren 2017

Det er over 20 år siden denne forbindelsen ble vedtatt på Stortinget, og 17 år siden tunnelen ble åpnet.

Oslofjordforbindelsen, en kryssing over fjorden fra E6 til E18, er ikke ferdig før den har en tilkobling til E18.

I Lier er vi svært glade for at Statens vegvesen (SVV) er i gang med forberedende arbeid til en av de to gjenværende delene av nettopp denne forbindelsen, tunnelen Dagslett–Linnes, og at Regjeringen har finansiert oppstarten av prosjektet i statsbudsjettet for inneværende år.

Hovedentreprisen starter opp sommeren 2017. Etter dette gjenstår kun én del for å kunne ferdigstille Oslofjordforbindelsen til E18.

Oslofjordforbindelsen må prioriteres

Det er svært viktig at SVV kan bygge ut den siste delen til E18, Linnes–E18, så snart tunnelen til Linnes står ferdig i 2021.

Oslofjordforbindelsen må fullføres snarest, og de to gjenværende delene bør bygges under ett.

For å få til dette bør Linnes–E18 omtales i første del av NTP, samt sikres finansiering for gjennomføring.

Min oppfordring går derfor til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Frp og alle stortingsrepresentantene: Rv. 23 til E18, Oslofjordforbindelsen, må prioriteres i neste Nasjonal Transportplan.

Helhetlig og fullverdig

Les også

Gode veiløsninger i ytre Lier

Vi er mange kommuner rundt Oslofjorden som er opptatt av både fullføringen av Oslofjordforbindelsen og et fullverdig E18. Som den enstemmige uttalelsen fra Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier og Drammen Høyre lyder:

Les også

Om rv23 og veier i Ytre Lier

«Kommunene rundt Oslo er en del av hovedstadsregionen, og utgjør et stort bo- og arbeidsmarked. I området rundt Oslofjorden bor det ca. to millioner mennesker, og det er forventet en høy befolkningsvekst. I 2030 er det forventet at hele 40 prosent av Norges befolkning er bosatt her, og de fleste arbeidsplassene finnes i Oslo sentrum eller annet sentrumsområde. Det er derfor viktig å legge til rette for effektive samferdselsårer rundt byene, og miljøvennlig kollektivtransport i og ut av byene.

Les også

Bedre busstilbud før bommene

E18 må bygges ut som et helhetlig og fullverdig prosjekt som ivaretar miljø og boligområder. Oslofjordforbindelsen, med Rv. 23, må fullføres mot E18 på de samme premisser. Videre er det viktig at transporttilbudet over Oslofjorden hensyntar koblingene mot resten av landet, slik at gods- og næringstransport ikke legges inn i de sentrale boligområdene.

Det er avgjørende at E18, Vestkorridoren, og fullføring av Rv. 23 til E18, Oslofjordforbindelsen, blir prioritert i neste Nasjonal Transportplan (NTP 2018).»

Trenger kollektivknutepunkt

I Lier og Drammen er vi dessuten i ferd med å utvikle et av Norges største byutviklingsprosjekter, Fjordbyen, fra Brakerøya til Gilhus.

På Brakerøya er det vedtatt bygging av et nytt sykehus med områdefunksjoner for hele Vestre Viken helseforetak.

Både Fjordbyen, der vi har satt oss svært ambisiøse mål om å være klimanøytrale, og sykehuset, er avhengig av en god løsning for fullføring av Oslofjordforbindelsen, men ikke minst et kollektivknutepunkt.

Et nytt kollektivknutepunkt på Lierstranda, Fjordbyen, må derfor også få sin omtale i NTP.

Kommentarer til denne saken