Elevenes klare melding til politikere og utbygger: – Bygg Fjordbyen med oss i tankene

Og det var med stort engasjement ordfører, kommuneadministrasjon og representanter fra Eidos ikke bare hørte på de unge, men også innbød til mer samarbeid.