I Lier er det enighet om at Lierstranda kan utvikles til en Fjordby.

Her skal det blant annet bli eksklusive boliger og såkalte kompetansearbeidsplasser.

Støtter Fjordbyen

Lier Frp støtter Fjordbyprosjektet. Men det er ingen hemmelighet at grunnforholdene på Lierstranda er svært vanskelig.

Lier Frp er av den oppfatning at det aller viktigste i Fjordbyen-prosjektet pr. mars 2017, er en avklaring av grunnforholdene.

Les også

Nå eller aldri

En slik avklaring vil være styrende for prosjektets videre utvikling, herunder prisen på boligene og næringslokalene.

Prisen på boliger og næringseiendom vil igjen ha betydning for Fjordbyens profil; et prosjekt for folk flest eller for en økonomisk elite.

Pågått lenge
Les også

Jeg er innstilt på å finne helhetlige løsninger, Dannevig

De øvrige politiske partiene i Lier virker å være mer opptatt av detaljer i en eventuell Fjordbyen som forholdet til naturreservater på Gilhus, om det skal være sjøtransport til og fra boligene, byggematerialer, flyktningboliger etc.

Fjordbyprosjektet har pågått i over 10 år.

På tross av den lange planleggingstiden, har kommunestyret enda ikke blitt presentert for geologiske undersøkelser av grunnen.

Les også

Fullføring av Oslofjordforbindelsen må inn i NTP

Dette fremgår blant annet av dokumentet «Strategisk Plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen» datert oktober 2014.

Dette dokumentet er med andre ord mye over to år gammelt.

I kommuneplanutvalgets møte 23. februar 2017 sluttet samtlige partier seg til Frp sitt forslag om å prioritere og forsere en avklaring av grunnforholdene.

Dette er selvsagt positivt.