Fjordbyen konkretiserer seg: Kollektivgate, nye barnehager, skoler og strandpromenade

Planene for Fjordbyen blir stadig mer konkrete.