(Drammens Tidende)

LIER: Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E18 ved avkjøringen til Brakerøya, sørgående retning.

Totalt fire biler skal være involvert i det som omtales som en kjedekollisjon.

– Det er store trafikale problemer. Trafikken loses i gangfart forbi ulykkesstedet, opplyste politiet.


I 13.15-tiden sto trafikken helt forbi Lierskogen. Ifølge Vegtrafikksentralen var begge kjørefeltene på motorveien påvirket av ulykken, noe som ga en forsinkelse på cirka halvannen time.

Trafikken forplantet seg også til Lierstranda og Vitbank.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

I 14:30-tiden melder politiet at bilene er berget og at veien er åpnet igjen.

I 15:40-tiden er det fortsatt lange køer på E18 gjennom Lier. Ifølge vår reporter på stedet har også to andre biler hatt et sammenstøt på E18 like ovenfor Kjellstad. Disse står i køen og fyller ut skademelding, noe som skaper ekstra kø.

Vegvesenet melder fortsatt på sine sider at det er stor forsinkelse på strekningen.

I 16-tiden ser køene ut til å ha løst seg opp.