De siste dagene har det pågått arbeider på rådhusfløya.

Daglig leder i Lier eiendomsselskap, Erling Eri, opplyser at det er ytterveggen som skal utbedres. Dette er et planlagt vedlikeholdsoppdrag.

Arbeidene vil pågå i ca. to uker.