Fredag var geoteknikere fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) på plass i området hvor det dagen i forveien ble oppdaget et ras like inntil veibanen i Grøttegata.

NGIs foreløpige anbefaling er å holde veien stengt inntil rasstedet er fylt ut. I tillegg er rådet at det fylles på masser på en annen del av området hvor det er tatt ut masser tett inn mot veien.

Dette for å hindre utglidning da det er svært bratt og lite støtte for veien.

Det klare rådet fra NGI er å fylle opp området fra bunnen, da det kan være forbundet med fare å kjøre stor tyngde på kanten hvor veien ikke har tilstrekkelig støtte.

– Vi vil holde veien stengt minst til og med lørdag, slik at entreprenøren rekker å fylle masser som støtter veien, opplyser Anders Haug Onshuus i Lier VVA.

Når veien åpner igjen, vil det være i ett felt i en periode inntil det er kontrollert at massene som er fylt på er stabile.