I desember meldte Lier kommune at det var gjort et stort funn av kvikkleire i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik.

Da Lier kommune ønsket å legge til rette for bygging av idrettshall og tennishall, ble Norconsult engasjert for å utføre grunnundersøkelser og vurdere om eiendommen var egnet for utbygging.

I Norconsults rapport fra november 2022 kunne de bekrefte at det ble funnet kvikkleire i idrettsparken.

– Jeg ble overrasket over hvor stort det var. Kvikkleiresonen som nå er etablert er på 1850 mål, sa beredskapssjef i Lier kommune, Morten Egeberg.

Utsetter infomøte

Torsdag sendte Lier kommune ut pressemelding om at det etter en lovpålagt, uavhengig kvalitetssikring av kvikkleire-rapporten, er avdekket avvik. Kommunen skriver at avvikene må avklares, og at de faktiske forholdene i området skal sjekkes ut.

Det betyr at Norconsults rapport per dags dato ikke er godkjent. Hvilken betydning dette får for innbyggerne i området og for byggeprosjekter på Stoppen, kan ikke kommunen si noe om før den endelige rapporten er mottatt.

Informasjonsmøte for innbyggerne i området skulle holdes 31. januar, men er utsatt inntil videre. Kommunen kommer tilbake med mer informasjon så fort godkjent rapport foreligger.