Fakta eller følelser om forurensning

Tove Hofstad (V), Frode Sundseth (H) og Lars Haugen (Frp)

Tove Hofstad (V), Frode Sundseth (H) og Lars Haugen (Frp)

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er bekymret for hvordan vi i dag løser utfordringene med næringsavfall og avfall fra landbruket i Lier. Vi mener dette ikke kommer godt nok fram i debatten om et nytt og moderne gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Det er ingen hemmelighet at gjenvinningsanlegg i kommunen i dag lagrer næringsavfall utendørs. Det lagres også farlig avfall i Lier. Fylkesmannen har avdekket store avvik hos to aktører som er lokalisert bare noen få hundre meter fra Lierelva. Lierelva løftes fram som det aller viktigste ankepunktet for motstandere av et gjenvinningsanlegg på Lyngås.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal sier: «Jeg er opptatt av en balansert og faktabasert debatt, og jeg vil ikke kunne være med på å sette Lierelva eller nærmiljøet i fare. Et mer moderne anlegg vil være med på å bidra til bedre og sikrere avfallssortering i grønne Lier».

Vi ønsker å løfte de faktiske forhold om dagens håndtering og lagring av næringsavfall inn i debatten om et nytt prosjektert anlegg på Lyngås. Saken om gjenvinningsanlegget på Lyngås har manglet et perspektiv, nemlig dagens situasjon.

Ved Ragn Sells på Hårberg, noen hundre meter syd for Lyngåskrysset, lagres det avfall utendørs. I 2016 ble det avdekket store avvik ved driften av Fylkesmannen. Av seks avvik og én anmerkning var det mest graverende lagring av farlig avfall utendørs på grusdekke, samt manglende internrutiner. Ved kontroll kunne ikke de ansatte gjøre rede for viktige rutiner. Etter inspeksjonen fikk anlegget pålegg om driftsstans.

Dette viser Ragn Sells anlegg hvor avfall oppbevares utendørs.

Dette viser Ragn Sells anlegg hvor avfall oppbevares utendørs. Foto:

Dette er ikke fulgt opp og vi er bekymret for hvor skikket bedriften er til å håndtere avfall så tett på Hårbergbekken, en bekk med utløp til Lierelva. Ifølge Vannportalen.no er det vurdert til at Hårbergbekken har dårlig tilstand, men resultatene er ikke lagt inn i Vannmiljøbasen.

XO Gjenvinning, et mottak for landbruksplast, er lokalisert ved Baneveien, ikke langt fra Merengata. Det er sterke landbruksinteresser i XO Gjenvinning, og man ville tro at næringen selv presset på for plettfri drift og håndtering. Det er dokumentert en inspeksjon ved XO Gjenvinning fra Fylkesmannen i 2018. Inspeksjonen resulterte i ni anmerkninger og ett avvik. Fylkesmannen påpekte blant annet mangelfull håndtering og lagring av avfall. Bedriften kunne heller ikke dokumentere beredskapsplan mot akutt forurensing. Dette er betenkelig da bedriften er lokalisert ca. 200 meter fra Lierelva. XO Gjenvinning fikk så sent som 17. mars i år tillatelse til å mellomlagre 45 tonn smittefarlig avfall. Ingen informasjon om dette har kommet oss lokalpolitikere i hende.

Disse funnene forteller oss at vi som lokalpolitikere i Lier ikke har kjennskap til sentral informasjon om avvik og manglende rutiner for aktører som håndterer nærings- og landbruksavfall i vår egen kommune, aktører som befinner seg tett på Lierelva. Dette er uholdbart og sterkt kritikkverdig.

Skal vi akseptere slike avvik? Er vi ikke av hensyn til natur, miljø og landbruket langs Lierelva pliktig til å vurdere hva som må til for å bedre situasjonen? Gjenvinningsanlegg i Lier skal behandles likt og rette seg etter de til enhver tid oppdaterte forskrifter. Lier er en av Norges største og viktigste landbrukskommuner og vi bør derfor prioritere den best tilgjengelige standard og sikkerhet.

Anlegget på Lyngås skal verken lagre farlig eller smittefarlig avfall. Anlegget har i sin prosjektbeskrivelse oppfylt langt strengere krav til sikkerhet og kontroll enn dagens aktører.

Vi er opptatt av en balansert og faktabasert debatt, og vi tror ingen ønsker å sette Lierelva eller nærmiljøet i fare. Et mer moderne og lukket anlegg vil kunne bidra til bedre og sikrere avfallssortering i grønne Lier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken