Gå til sidens hovedinnhold

– Få E134 vekk fra Engersand så raskt som mulig

Artikkelen er over 1 år gammel

E134 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frem mot det tragiske vedtaket i Lier kommunestyre for 10-12 år siden om å gi etter for Vegvesenets og Høyres press om å velge det dårligst mulige alternativet for å føre E134 frem mot, men ikke frem til, E18, var det ett eneste hensyn som drev de fleste, det var å fjerne de livs- og helsefarlige trafikkproblemene over Lahell og Engersand raskest mulig, og det var en forvillet tro på at bare det Vegvesenet sa ville gjøre det.

Det var feil.

Hvorfor er Viker best?

Det vedtaket førte direkte til en forlengelse av den uholdbare situasjonen. Fordi Vegvesenets og Høyres vurderinger var udugelige, tåpelige og i strid med tilgjengelig kunnskap og basert på manglende kunnskap. Derfor er det ikke sprengt en eneste meter med tunnel, ennå.

Når saken i mellomtiden har fått modnet, slik at de fleste forstår at det er ikke HVOR, men NÅR, tunnelen kommer som vil løse problemet til beboerne på Lahell og Engersand, blir det viktig og riktig å ta flere hensyn samtidig; Hensynet til alle øvrige innbyggere i ytre Lier og redusert press på dyrka mark.

Det er bare Viker-alternativet som imøtekommer disse hensynene: Hensynet til beboerne på Lahell og Engersand, hensynet til de øvrige beboerne i ytre Lier og hensynet til dyrka mark. Og som kan gjennomføres raskt og med færre usikkerheter.

Den også vil koste penger, men om den hadde stått ferdig for tre-fire år siden, så ville det kanskje vært både billigere og mye mye bedre for beboerne enn hva som har vært resultatet så langt?

Hvorfor er Viker-alternativet best? Fordi det fjerner problemene der de er nå, og det etablerer ingen nye problemer i stedet. Det sikrer en god sammenkobling av E134 mot E18, og det legger muligheter for en fremtidig miljømessig god ringvei rundt Drammen.

Stem rett

Likevel forsøker Lier Høyre enda en gang helt kynisk å skyve Lahell-beboerne foran seg i sin kamp mot fornuften og dermed forsinke byggingen av tunnelen. Høyre er de eneste av de politiske partiene i Lier som nekter å forholde seg til det faktum at Vegvesenets vurderinger så langt har vært direkte feil og i tillegg i strid med Liers interesser.

Vegvesenet får gjerne fortsette å rote rundt i inkompetansens mørke, men Liers politikere må stå sammen for å få trafikken vekk fra Lahell-Engersand.

Nå, få dager før et valg hvor du kan påvirke dette, er det kun Lier Høyre som fortsatt vil hindre enstemmighet i Lier kommunestyre for å få E134 vekk fra Lahell-Engersand så raskt som overhode mulig. Et splittet kommunestyre gjør Lier kommune svak i forhold til å presse frem forsert fremdrift.

I den viktigste saken for ytre Lier for fremtiden, om du vil ha trafikkfaren, støyen og støvet vekk fra Lahell-Engersand, levelige forhold også for øvrige deler av befolkningen og redusert press på dyrka mark, er det sånn at din stemme bør gå til et hvilket som helst annet parti enn Lier Høyre.

Og Silje i Lier Ap er den ordførerkandidaten som best vil og kan sørge for at innbyggernes interesser i denne saken endelig blir hørt!

Kommentarer til denne saken