Etter to møter klarte politikerne å enes om Alier: – Nå er jeg veldig glad

I møtet 9. juni klarte ikke kommunestyret å finne rett ordlyd. Derfor måtte vaktmesterne og renholderne i Alier vente en ekstra uke på å høre hva fremtiden ville bringe.