– Dette er et tilbud som har vært fraværende i vår region i lang tid, forklarer styreleder Karine Sandsbråten, og fortsetter:

– Når ungdommene når et visst nivå i sitt skolekorps, trenger de musikalske utfordringer og et sosialt nettverk i sin aldersgruppe, som skolekorpsene sliter med å tilby. Et skolekorps’ hovedkorps består av musikanter fra 11–12 års alder, opp til 19 år. Det sier seg selv at nivået spriker og at det ikke er lett å finne et repertoar som tar vare på de yngste og gir utfordringer til de eldste.

Sandsbråten er nyutnevnt styreleder i Lier og Drammen ungdomskorps. Men selv om hun er ny i dette vervet, har hun mange års erfaring med drift av korps.

– Bra fritidsinteresse

– Mine barn har spilt i Høvik og Lier skolekorps siden 2012, og jeg har fulgt med, som innehaver av diverse styreverv de siste åtte årene, sier hun.

Hun synes det har vært veldig fint å følge musikantenes utvikling i skolekorpset disse årene, fra de første tonene og rytmene de lager på instrumentene sine, til dagens nivå hvor de trenger videre utfordringer.

– Dette er en veldig bra fritidsinteresse som man kan ha livet ut, slår Sandsbråten fast.

Med seg på laget i Lier og Drammen ungdomskorps har hun fått flere korpsentusiaster. I juni skal ungdomskorpset ha kick-off og helgeseminar. Til høsten er de i gang for fullt med medlemmer fra hele regionen. Og selv om navnet tilsier Lier og Drammen, er ungdommer fra hele distriktet hjertelig velkomne.

Vil til Paris

Nylig møttes ivrige ungdommer fra distriktet for å fortelle hva de forventer av et ungdomskorps og for å legge en markedsføringsplan for å verve flere medlemmer. Ungdommene har store visjoner, og vet hva de vil og kom med gode forslag til både profilering, drift og sosiale arrangementer.

– Vi vil til Paris og spille i Disneyland, sier Andrea Skeide fra Krokstad og Solberg skolekorps. Det var det stor enighet om rundt bordet, dermed blir det blant annet musikk fra Disneys verden på repertoaret og mye å se fram til i årene som kommer.

En av de unge voksne i distriktet som kanskje blir å se blant korpsets medlemmer, er Lisa Marie Nomme. Hun Har spilt fløyte i Høvik og Lier skolekorps i 11 år og gikk ut av korpset midt i pandemien på grunn av alder.

– Dette høres veldig spennende ut, sier hun, et korps på ungdommens premisser trenger vi i distriktet. Jeg håper flere tenker det samme og melder seg på kick-off i juni, avslutter hun.

Skolekorpset går foran

Reglene for å være med i ungdomskorpset er klare. Så lenge ungdommen er i skolekorpsalder, er det ikke lov til å slutte i skolekorpset for å starte i ungdomskorpset. Ungdomskorpset er ment som et tillegg til aktivitetene i skolekorpset, og skolekorpsets aktiviteter går foran ungdomskorpset. Derfor vil ikke Lier og Drammen ungdomskorps bli å se i gatene på 17. mai, da går medlemmene med sine respektive skolekorps.

En annen liung som brenner for oppstart av et ungdomskorps er Ingvill Hafskjold. Hun er godt kjent i distriktet for sitt mangeårige engasjement for korps. Selv spiller hun i Oslo-Filharmonien til daglig, og er også dirigent for Hennummusikken.

– Det er svært viktig med en sosial arena for unge musikere, mener Hafskjold.

– De trenger å bygge et bredt miljø med andre musikkinteresserte ungdom i distriktet. Det er et altfor stort alderssprang opp til voksenkorpsene, som oftest møter ungdommene både foreldre- og besteforeldregenerasjonen der. Et ungdomskorps som også inkluderer unge voksne oppover i 20-årene vil være et naturlig bindeledd mellom skole- og voksenkorps, og sørge for bedre rekruttering til voksenkorpsene i fremtiden, tror Hafskjold.

Og mener det trengs et korpsløft i Lier, og at ungdomskorpset er en god start.

Må få på plass finansiering

Før oppstart, er det noen brikker som må på plass. Styremedlem Jan Petter Wiger forteller at korpset er avhengig av finansiering og at de har startet prosessen med å søke midler i diverse stiftelser og fond, og håper på offentlige tilskudd også.

– Vi har reist rundt til skolekorpsene i distriktet med informasjon, og vi har høstet positive tilbakemeldinger og håper på god oppslutning derfra. I tillegg vil vi komme i kontakt med unge voksne som har sluttet i skolekorpsene og lagt instrumentet sitt på hylla, vi håper å nå disse via sosiale medier og jungeltelegrafen, sier Wiger.

– Vi skal forsøke å holde kostnadene for medlemskap i Lier og Drammen ungdomskorps så lave som mulig, da dette blir et tillegg til skolekorps-medlemskap og også et tilbud til musikanter fra for eksempel studentmiljøet i Drammen, avslutter han.