Hvordan vil vi at Lier skal se ut? Hvordan kan vi utvikle Lier videre som en attraktiv kommune hvor det er godt å bo hele livet? Lier Høyre mener at disse spørsmålene nå fortjener en overordnet arkitekturstrategi for hele kommunen. Vi vil at arkitekturen skal bidra til bomiljøer med vekt på livskvalitet og estetikk, og vi ønsker å skape vakre funksjonelle bygg som passer godt inn i omgivelsene. Derfor går vi nå til valg for at Lier kommune skal utvikle en estetisk veileder som kan bidra til å skape et bærekraftig, attraktivt og harmonisk Lier.

Utfordringen i dag er at nye byggeprosjekter har tendens til å bli fargeløse, stedløse og med liten variasjon. Arkitektur påvirker folks hverdag, enten det er din nye bolig, ditt nye nabolag, barnas nye skole eller det nye sykehjemmet. Politikerne må sikre at fremtidens liunger får god bokvalitet, og trives i sine omgivelser. For å sitere Winston Churchill: «We shape our buildings; thereafter they shape us».

Forskning viser at våre visuelle omgivelser påvirker vår psykiske helse. Vi tror også flotte omgivelser kan bygge opp under stolthetsfølelse av stedet vi kommer fra. Felles for folk fra Bergen, Risør og Ålesund er at de fleste er stolte av byene sine, mye på grunn av hvor flott de er bygd. Politikere må derfor sørge for at utbyggere og kommunen i fellesskap jobber for at nybygg har høy visuell kvalitet.

Vi i Lier Høyre er opptatt av å spille på lag med både innbyggerne og næringslivet. En estetisk veileder skal være et godt redskap for styring, både for politikere og administrasjonen i Lier kommune. Et viktig ledd i dette arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser i kommunen innen byggeskikk og visuell kvalitet. Sammen med tidlig involvering av naboer og tydelige signaler til utbyggerselskapene, kan man hindre noen av de politiske omkampene vi ser i slike prosjekter. Så er det slik at krav i en arkitekturstrategi må balanseres mot utbyggernes frihet og kreativitet til å utforme prosjektene. Vi ønsker derfor en overordnet plan som ikke detaljstyrer, slik at vi kan sikre gode bygg uten at kostnadene øker for mye. En arkitekturstrategi må ta hensyn til både kommune, innbyggere og utbyggere.

Vi klør i fingrene etter å komme i gang med arbeidet, og første test for en ny veileder bør være utbyggingene i Fjordbyen, Tranby og Lierbyen. En tydelig arkitekturstrategi vil hjelpe oss til å utvikle og ta vare på Lier som et godt sted å bo hele livet.