Gå til sidens hovedinnhold

Er Lier kommune egentlig så grønn som den vil ha det til?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Grønne Lier» er blitt et begrep kommunen ønsker å framstå med. Men er det sånn at Lier kommune egentlig er så grønn som den vil ha det til?

Etter litt over ett år i kommunepolitikken undres jeg over hvor sjelden grønn politikk får gjennomslag eller flertall i kommunens politiske organer. Det er stort sett enighet om strategier om grønn mobilitet, fysisk folkehelse og bevaring av skog og utmark etc., men når det kommer til konkrete saker, så undres jeg over mange politikeres unnfallenhet. Det bygges nye boliger i områder som enten er dyrkbar mark eller nær/inne i skogen. Næringsbygg dukker opp på de underligste stedene (les; i områder som brukes av liungene til rekreasjonsområder) og kommunen evner ikke å få til et kollektivtilbud som er så godt at det kan bli et reelt alternativ til bil.

Lier SV har som reell målsetting at «Grønne Lier» ikke bare skal være et skjønnmalende begrep om kommunen. Vi ønsker endringer som gjør at det skal bli vanskeligere å bygge nye boliger i områder som forringer utmark, dyrket mark og rekreasjonsområder. I tillegg ønsker vi at det skal bygges boliger der det er lett atkomst med kollektivtilbud. Vi vil at næringsbygg skal bygges i områder hvor det allerede er slik virksomhet, og vi ønsker definitivt ikke at næring skal gå på bekostning av dyrkbar mark og utmark. Lier SV vil verne om skogs- og rekreasjonsområder som gjør Lier ikke bare grønt, men som også fremmer fysiske friluftsaktiviteter.

Bilbruken må også ned. Tall fra kommunen viser at den har hatt ambisjoner om redusert bilbruk, men antall kjørte kilometer i kommunen går ikke ned – men opp (ifølge kommunens Grønn mobilitetsstrategi). For oss i Lier SV er dette et tydelig tegn på at intensjonen om redusert bilbruk er god, men at virkemidlene for å nå målet er for dårlige. Det krever et politikerne tenker annerledes for å nå målet om redusert bilbruk i Lier kommune. Det innebærer et større fokus på kollektivtilbud og gang- og sykkelveier, derfor vil Lier SV foreslå at det ansettes en person (i første omgang) i kommunen som kun jobber med grønn mobilitet. Dette bør være en person som kan fremme Liers interesser i kollektivtrafikken, som kan jobbe med å få flere gang- og sykkelveier og legge press på de fylkeskommunale og statlige organer som styrer disse tiltakene. I dag finnes det ingen dedikert person i Lier kommune som jobber med disse problemstillingene på full tid.

Tranby har vært en grønn lunge til tross for mange innbyggere. Rekreasjonsområdene ligger så å si utenfor stuedørene til folk. Kværnerskogen, Hennumgrenda, Kraft-området og Kjekstadmarka er yndede rekreasjonsområder som inviterer til fysisk aktivitet, frisk luft og lite støy. Men nå ser vi at disse kvalitetene er i ferd med å forsvinne. Det skal bygges 28 (!) rekkehus ved Båhusveien i regi av USBL, og det planlegges å bygge mellom 44 og 78 boliger i Bratromveien/Haugerudbråtan – i et område som i dag er et LNF-område. Det skal visstnok også være planer om å bygge åtte nye boliger ved Kraft. Disse, og flere felter andre steder i Lier, er også under planlegging, samtidig som det bygges boliger for 25.000 mennesker i Fjordbyen. Er det virkelig behov for alle disse boligfeltene når Fjordbyen står ferdig?

Kværnerskogen er blitt særdeles skadelidende etter politikernes iver etter «å please» næringslivet. Mye av denne skogen er nå borte fordi næringslivet har fått lov til nærmest å boltre seg fritt i området. Hvor var politikerne da store deler av denne skogen ble fristilt til pukkverk? Til Bama? Det spises stadig litt – bit for bit av skogen. Det siste var beredskapsveien til Bama. Ved Liertoppen er det også etablering av næringsbygg. Byggene ligger faretruende nær marka. Den borgerlige siden (Høyre, Frp, KrF og Sp) ville at det skulle etableres enten nytt næringsområde eller storstilt skianlegg i Leirdalen. Det har statlige myndigheter nå satt en stopper for fordi markagrensa må bevares slik den er i dag – etter påtrykk fra SV. Det ble også vedtatt en ny butikk ved Ringveien på Tranby nylig – med tilslutning av Miljøpartiet De Grønne. En butikk som det strengt tatt ikke er behov for. Det finnes altså to matbutikker på Liertoppen og en Coop Extra-butikk på Tranby Torg fra før av, i tillegg en Kiwi på Lierskogen og en Kiwi i Lyngåskrysset. Butikken kommer etter alle solemerker å være åpen fra 07 til 23, med alt hva det fører med seg av biltrafikk – også på lørdager. Med Frp og Høyre som de styrende partier i Lier, vet vi heller ikke hva som skjer med mulighetene for flere søndagsåpne butikker. Frp sentralt har varslet at det skal være opp til kommunene selv å vedta eventuelle søndagsåpne butikker. Så da blir det kanskje matbutikk sju dager i uka i Skansen Næringspark – som det så flott heter. Dette vil føre til mer forurensning (også av tyngre kjøretøy som skal levere varer til butikken) og mer støy. Og mer forbruk! Lier SV sier nei takk!

Kommentarer til denne saken