Det er nærliggende å tenke at MDG Lier med sin nedskalering av E134 ikke er opptatt av vekst i regionen. Dette slår så feil ut at den næringspolitiske agendaen til MDG nesten er nødt til å være en bløff, eller om de i de hele tatt har en.

Drammen og regionen rundt er avhengig av vekst og infrastruktur må bygges der etter. Det er vesentlig å bygge infrastruktur det være seg veier, sykkelveier, og annen infrastruktur. Men det må bygges infrastruktur for framtiden. Bygges det f.eks. 2 tunneler eller 4 felt over Oslofjorden, kan det ikke være sånn at E134 blir strupet når den skal bygges i Lier. Det er viktig for næring i Lier og ellers i regionen at trafikk kommer seg igjennom på en smidig og effektiv måte. Da hindrer man kø og kaos, og mer forurensning.

Det vil være sånn at trafikk gjennom E134 vil gjøre at det blir færre som kjører via Oslo. Det blir et kryss men desto viktigere er det at vi har gode løsninger sånn alle kommer seg fram, uansett om det er biler eller annen transport.

Når det er gode tilkomstveier vil dette være bra for at næring i Lier og omegn skal etablere seg og vokse, derfor er god veipolitikk, god næringspolitikk. Dette har FNB skjønt og vil ta på alvor. Det skal selvfølgelig ikke være bompenger, vi må vi finne andre måter å finansiere vei og infrastruktur. En type trafikant skal ikke betale for alle andre prosjekter. Det er grunnleggende urettferdig.

FNB vil at E134 skal bygges videre i det som er kalt Lierdiagonalen. Det vil være lurt å ikke å sende all trafikk mot Drammen men sluse mye av trafikken i en ny tunnel i Bragernesåsen.