I plan- og miljøutvalgets møte 8. september ble det fattet et underlig vedtak. Et vedtak om befaring. En tomt i Kraftveien på Tranby er byggeklar og godkjent av kommuneadministrasjonen, men som etterspill etter «krigen» om Hennumskroken i fjor sommer, er det blitt slik at alle byggesaker i det som defineres som «Hennumskroken» skal politisk behandles i tillegg til den ordinære byggesaksbehandlingen i kommunen.

Det forsterkede vernet av Hennumskroken er således fastsatt, noe det også i realiteten var fra før, om ikke to svært aktive “aktivister” i «kroken» hadde gjort denne saken av én fjær til ti høns. Det som nå er utfordrende, er at politikerne gis anledning til å overstyre faginstansen i kommunen når det gjelder byggesaker i dette spesielle området. Det bør være et tankekors for flere enn meg.

Og det var akkurat det Venstres Tove Hofstad gjorde i miljø- og planutvalget 8. september. Hun ba om befaring, og forsinket dermed saken ytterligere ut over de tre måneder den allerede er forsinket. Det er grunn til å spørre seg om hensikten?

Jeg er født og oppvokst i Hennumskroken, og lurer på om dette er et bestillingsverk fra de to allerede nevnte herrer som under behandlingen av Hennumskroken-saken i fjor, viste seg å være i utakt med resten av innbyggerne i «kroken». Jeg skal ikke underslå at jeg også er tidligere grunneier av den omtalte tomta, men den ble altså skilt ut og omregulert for over 50 år siden.

Dette kan dokumenteres. Det kan også det faktum at de to nevnte «aktivister» ved tre anledninger i 2020 har levert innsigelse mot dette tomteområdet, som altså ble regulert i 1966. Til Lier kommune 29. april og 3. juni, samt til Statsforvalteren i Oslo og Viken 23. oktober. Ved alle tre anledninger ble innsigelsen avvist fordi klagerne ikke hadde «rettslig klageinteresse».

Jeg undrer meg over hva Tove Hofstad ønsker å oppnå når hun nå krever befaring i området. Hva skal Hofstad se og vurdere som ikke faginstansen i kommunen klarer å se? Jeg både går ut fra og forventer at Tove Hofstad fra før har gjort en grundig befaring i området, all den tid hun gikk svært høyt på banen for mindretallet i saken om Hennumskroken i fjor sommer. Eller har kommunestyrerepresentant Hofstad et oppdrag, og tar en omkamp på noe som hun og oppdragsgiverne tapte i forrige runde om Hennumskroken?