Gå til sidens hovedinnhold

Er det bakstreversk å jobbe for saker med innhold?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er hyggelig å bli omtalt i lederkommentar i Lierposten av konstituert leder Stine Ljungquist Knudsen, samtidig som det fremstår veldig lite fremtidsrettet å mene at det er bakstreversk å mene at en kommune med nesten 30.000 innbyggere bør ha viktigere saker på agendaen.

Dette handler i bunn og grunn ikke om tittelen som er blitt valgt, heller det at Lier kommune bør ha saker på agendaen som folk flest bryr og engasjerer seg om. Rådmann-tittelen er så innarbeidet at det er kun en politisk elite som tenker på at det er en kjønnsrettet tittel. Det kan igjen bekreftes med at det ikke er kommentert fra innbyggerne da Lier fikk en rådmann som tilfeldigvis er en kvinne.

Jeg er helt sikker på at hvis Lierposten hadde tatt en undersøkelse blant innbyggerne i vår flotte kommune ville ikke dette engasjert stort andre enn politikere og deres ønske om å fremstå som likestillingsforkjempere.

For meg handler likestilling mer om at lønnen er lik for likt arbeid og fratrekk av særfordeler, enn titler som er innarbeidet som kjønnsnøytrale fordi folk ikke tenker over det. Det viktigste er at verken menn eller kvinner må kvoteres, for da legitimerer man at kjønnene som må kvoteres inn ikke er gode nok til stillingen, noe som jeg mener er helt bak mål. At Lier kommune hadde en kvinnelig rådmann viser jo at disse sakene ikke hindrer kvinner i å søke det de selv ønsker.

Hovedutfordringen i Norge er at man fremmer dette som likestillingssaker, og dette trekker fokuset bort fra de virkelige likestillingskampene. Et eksempel som burde være i fokus er forbud mot ekteskap under 18 år eller likestilt foreldreskap. Her er det kun Fremskrittspartiet som kjemper for likestilling.

Men det er godt å kunne lese at man kan ha stor underholdningsverdi i kommunens øverste folkevalgte organ. For da kan man omsider begynne å fatte vedtak om ting som faktisk betyr noe.

Kommentarer til denne saken