Møtet starter kl. 18.00 og du kan følge det direkte i videoavspilleren øverst i denne artikkelen.

Følgende saker står på sakslista:

Saksnr.:Tittel:
PS 103/2021Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2021
PS 104/2021Handlingsprogram for samferdsel 2022- 2025 Viken fylkeskommune. Høring
PS 105/2021E134 Haukelivegen AS
PS 106/2021Sluttbehandling av Detaljregulering for utvidelse av Egge massedeponi
PS 107/2021Utvidelse av Lierbyen helsestasjon
PS 108/2021Mottatt søknad om salgsbevilling for alkohol gruppe 1 fra Christiania Glasmagasin
PS 109/2021Nytt valgoppgjør FRP – Valgperioden 2019–2023
PS 110/2021Søknad om permisjon – Elysha Zaman (AP)
PS 111/2021Søknad om fritak fra politiske verv i Lier kommune – Kathy Lie (SV)
PS 112/2021Meldinger
MS 40/2021Sluttrapport mobildekning Finnemarka
MS 41/2021Energirapport 2020 – LEKF
MS 42/2021Markering av Winter Olympic Memories 1924–2024
MS 43/2021Arbeidet med de forsterkede enhetene
PS 113/2021Justeringer i tildelingskriterier for koronatilskudd 2021/708