Endelig er siste ord sagt: – Det er viktig at Hennumkroken blir en levende krok som det er godt å leve i

Hele kommunestyret var enige i at det ikke skal være bygge- og deleforbud i Hennumgrenda – eller Hennumkroken, som vi nå bruker på området.