I den siste tiden har det kommet fram graverende informasjon knyttet til Fosshagen som overhodet ikke er verdig Lier kommune. En kommune som ut ifra de måltall og rapporter vi politikere blir presentert jevnlig, har vist at det står veldig bra til

Lier kommune skal være en god og trygg kommune for både beboere og ansatte på de kommunale institusjonene. Det vi ser nå er at det ikke har vært tilfredsstillende på Fosshagen. Vi i Fremskrittspartiet har blitt kontaktet av tidligere ansatte ved Fosshagen, og det de forteller, samsvarer med flere artikler vi har lest i mediene den siste tiden.

Beboere på kommunens sykehjem er i en meget sårbar gruppe, og kommunen må strekke seg ekstra langt for å beskytte de som trenger det. Noe som krever en aktiv innsats fra både ansatte med og uten lederansvar, samt oss politikere.

De opplysningene vi sitter på, har nå blitt bekreftet i rapporten som ble offentliggjort fredag, og at varsler som blir sendt inn ikke blir svart fullverdig ut, er rett og slett ikke godt nok. Vi ble gjort kjent med at varslene omhandler en lang rekke forhold vedrørende driften, og nå som kommunen har valgt å offentliggjøre rapporten, ble disse bekreftet.

For Fremskrittspartiet er det viktig at man har en åpen og transparent kommune der lista skal være høy for å unnta informasjon – spesielt knyttet til institusjoner som for en sårbar gruppe.

Det er uten tvil bekymringsfullt når det viser seg at Lier kommune ansetter personer som er under etterforskning for medikamenttyveri av A-preparater i vår nabokommune, til tross for at politiet også advarte kommunen. Da er det legitimt å stille seg spørsmål om hvordan kommunen opererer i ansettelsesfase og arbeidet med referanser.

Det er problematisk at den ansatte fikk fortsette å ta vakter i kommunen etter varsler og informasjon fra politiet, og at ikke adgangskortet var tilbakekalt ved avskjedigelse – noe som gjør at personer kan gå rett inn.

Kommunen har hatt åpenbare utfordringer knyttet til Fosshagen, for ingen ansatte i Lier kommune skal måtte grue seg for å gå på jobb. Ingen ansatte skal være redde for å varsle i frykt for negative reaksjoner eller at de ikke blir tatt på alvor.

Våre ansatte skal ikke oppleve noen fryktkultur dersom de er må rapportere noe som ikke håndheves slik det skal for våre beboere. Ingen av våre ansatte skal føle at det er uforsvarlig å være på jobb fordi bemanningen er så lav at det blir usikkert – eller må påføre tvang. Lier skal være en åpen og transparent kommune der det skal være lov å si ifra – og det skal være bra å si ifra.