Jeg har alt skrevet om plassering av bautaen ved Haugstua, saken som skal behandles i kommunestyret. Det skrev jeg som politiker, fordi det formelle i saken reflekterer synet til Sp, og som privatperson fordi jeg hadde egne synspunkter i tillegg.

Dette skriver jeg kun som privatperson, fordi vi ikke har hatt det oppe til diskusjon i partiet ennå:

Men med fare for å foregripe begivenhetene, tillater jeg meg å nevne de store planene for Årkvisla-området som har blitt presentert Liers befolkning med jevne mellomrom de siste årene. Jeg har undret meg over dette. Det siste var planene om OL-markering i 2024, vist som arkitekttegnede skisser av blant annet skøytebaner og hoppbakke, akebaner og curling.

I oppslag etter oppslag i Lierposten, har vi også kunnet se bilder og lese om storfint besøk i den forbindelse, av flere idrettstopper. Leder i FIS, Vegard Ulvang, som nylig var på besøk, var ifølge oppslaget i Lierposten «nærmest sjokkskadd», etter å ha hørt planene for markeringen i 2024. Når kommer reguleringsplanen for området, slik at vi kan ta stilling til planene som annet enn luftslott?

De siste årene har Lier kommune satset stort på Eggevollen – Martinsløkka – Eiksetra – Garsjø som friluftsområde og skiarena.

Skal det fortsatt satses på Eiksetra som skiarena, eller skal engasjementet og ressursene i kommunen deles mellom skianlegg på Eiksetra og Årkvisla?