I et innlegg 20. juni kunne vi lese SVs gruppeleder i Lier, Kathy Lie si at en stilling knyttet til mobbeombud er en dråpe i havet og symbolpolitikk. Personlig synes jeg det er en fornærmelse av alle innbyggerne i Lier at de påstår at en mindre stilling til en person, som skal avdekke mobbing, er symbolpolitikk.

Et mobbeombud skal være en trygghet for barna, en person man kan henvende seg til og få informasjon om saken. Selvfølgelig burde det vært en 100 prosent stilling, noe Fremskrittspartiet i all hovedsak ønsker seg, men en 30 prosent stilling er i hvert fall en start på ambisjonen om nullvisjon for mobbing i Lier.

Det er mulig representanten fra SV ønsker å misforstå med vilje, og det må hun gjerne gjøre. Men et mobbeombud skal innhente informasjon og fange opp, mens et team skal jobbe i samarbeid med skoler for å løse utfordringene knyttet til mobbing.

Og som Lie skriver, så skal et ombud være fri og uavhengig – fordi det ligger i ombudsrollen. Da synes jeg det er unaturlig at man skal være imot at et mobbeombud skal være fri og uavhengig, men heller et team.

Dessverre så ser jeg ikke så mørkt på situasjonen som blir skissert i innlegget. Jeg er ikke redd for at fagmiljøet blir dårlig, selv om man har ett ombud. Fagmiljøet vil jo selvfølgelig kunne diskutere på tvers av instansene, det er jo hele hensikten. Dialog på tvers er det som løser utfordringene knyttet til mobbing.

Etter de siste granskninger kan vi ikke glorifisere kommunen, vi må ha gode tiltak som kan følges opp og motivere til en kommune alle kan være stolte av i alle ledd. Det er barnas hverdag vi kjemper for i denne sak.

En ting jeg kan være enig om er at alle barn har krav på en trygg hverdag og et godt læringsmiljø, samt at ett barn som blir mobbet, er ett for mye. Men i Lier kommune skal vi lytte til barna, slik at de har en person de kan føle seg trygg på og kunne åpne seg om situasjonen til. Og på sikt håper at et mobbeombud blir overflødig.

Derfor skal et mobbeombud i Lier kommune være en person, som skal samarbeide tett med et team, som skal løse problemet.