Vårt barn ble utsatt for vold, hets og mobbing fra hin begynte i første klasse på en av de store skolene på Tranby. Hin ble jaget rundt i skolegården og banket opp i skogen i storefri. De voksne som ikke var mange nok i skolegården fikk aldri med seg noe eller valgte å se en annen vei alle de årene hin gikk der. Rektor valgte å ikke gjøre noe da situasjonen kom opp i dagen og de voksne som skulle sett hin og gitt hin trygge og lærerike år på småskolen feilet. De så ikke, ville ikke, lot være å prøve – de hadde kanskje for mange andre barn å forholde seg til?

Midt i barneskoleløpet kontaktet vi Nordal skole og spurte om å få komme på besøk, og om det var mulig å bytte skole på grunn av en vond og fastlåst skolesituasjon.

Allerede første dagen ble hin tatt varmt imot av en samlet skole som ønsket hin velkommen ved navn. Vårt barn så seg aldri tilbake. På Nordal fikk hin tettet igjen mange av læringshullene hin hadde etter en traumatisk tid på en stor barneskole. Hin fikk nære venner i alle aldre og en god opplevelse av hvordan en trygg kontaktlærer skulle være. Vårt barn ble sett, tatt hensyn til og opplevde for første gang trygge og gode friminutt og fungerende klasseromsundervisning tilpasset elevene i klassen.

Vårt barn blomstret på skolen. Vi opplevde en rektor som var genuint interessert i elevenes læring og trivsel, lærere som var oppdaterte på læringsverktøy og utviste stor faglig kunnskap. Vi opplevde tilrettelegging i klasserommet og variasjon i undervisningen på måter man bare kan drømme om på en stor skole. Elevene fikk nyte godt av uteskole, utvidet svømmeopplæring, matlaging, sløyd og mye mer.

Da vårt barn etter hvert kom over på Tranby ungdomsskole var det med rak rygg og en trygghet i seg selv som ikke hadde vært mulig uten årene på Nordal. Den bitte lille skolen som ser hvert enkelt barn og har kapasitet og hjerterom til mange flere.

Hvordan noen kan velge bort mulighetene Nordal skole gir kan vi ikke forstå. Takk for årene på Nordal og for grunnlaget det har gitt vårt barn.