En grønnmalt front gir fortsatt en sotgrå bakside

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stena Recycling er en debatt som tydeligvis aldri legges død. Søknaden fikk avslag i 2018, takket være stor innsats fra Liers innbyggere som sa klart ifra gjennom demonstrasjoner og underskriftskampanjer. Nå er saken oppe på ny, grønnmalt og fin – for noen.

Det er ikke til å komme unna at plasseringen foreslått for Stena Recyclings anlegg medfører en høy risiko for forurensing av Lierelva. Lierelva er en hovedåre i Lier, og reddet mange under tørkesommeren i 2018, som fort fikk opp debatten om «Fôrkrise» i hele landet. For å sitere Buttedahl er denne plasseringen som å «spille russisk-rulett med Lierelva».

Men, det kommer også fram at Lierelva er en viktig del av partienes politikk i Lier, også for de partiene som nå snur. Ved å ta for seg et knippe programmer for 2019-2023, finner vi følgene punkter;

  • Kartlegge forurensing til Lierelva og stille krav om tiltak for 100 % ren Lierelv og ren Drammensfjord
  • Være best på jordvern og sikre vannkvalitet i Lierelva
  • Bevare Lierelva og dens sidebekker som en ren og tilgjengelig ressurs for alle til friluftsliv og rekreasjon, og for å kunne benyttes til jordbrukets behov for jordvanning.

Ut ifra punktene plukket ut av forskjellige partiers program, får man inntrykk av at partiene har gått til valg for nettopp alt annet enn å utsette Lierelva for forurensningsrisiko.

Lier har et samfunnsansvar som er bredere enn kommunens grenser. Lier kommune skal ta sin del av arbeidet både innen klimapolitikk, men også innenfor matsikkerhet, matproduksjon, og selvforsyning. Det er spesielt god jord i Lier, og jorden langs vassdragene er særlig egnet til grønnsakproduksjon – noe som er svært begrenset i hele Norge. Av det totale arealet i Norge er det om lag 1 % av arealet som er egnet for grøntproduksjon, og Lier har et stort ansvar for at denne lille andelen opprettholdes. Det ble spurt i et kommentarfelt; «Hvem vil spise agurker og tomater vannet i forurenset vann?», vel, om du er så heldig at man overhode får en avling, vil de færreste nyte produktet om de vet at det er forurenset med mineraler og kjemikalier som ikke skal inntas.

Klimatiltakene i Lier settes i gang. Nå skal det legges til rette for både sykling og elbiler. I en artikkel i Lierposten datert 26. mai 2020, kommer det fram at «Klimaregnskapet i Lier viser at 80 prosent av utslippene er fra Transport». Med dette i bakhodet tar man for seg en ny strategi som skal gjøre det enklere for allmennheten å ta sykkelen fatt, hoppe på bussen eller å legge om til elektrisk bil. Knyttet til klimaregnskapet må det også nevnes at en stor del av kaka er takket være E18 som krysser gjennom kommunen.

Når man ser på transport som et element som må legges om i kommunen, hvorfor skal man da, dagen etter publiseringen av artikkelen, fronte for å få en betydelig økning av tungtransport fra Lyngås til E18? Det er ikke kun utslippene ved drivstofforbruket som er problemet, men man kan og tilføye lydforurensing og støvforurensing som vil ha direkte negative effekter for boligområdene på strekket.

Hvis en eventuell behandling av saken skal komme fram til at Stena Recycling nå skal få etablere seg på Lyngås, da stiller jeg meg undrene til moralen bak vedtaket. Vil det si at dersom man søker flere ganger, og samtidig grønnmaler søknaden, så vil du få tillatelse? Vil det si at programmene som benyttes under valgkampen kun er flotte ord for å trekke til seg velgere? Vil det si at lokaldemokratiet er blitt symbolisert og ikke lenger har innvirkning?

Lier Senterparti står fortsatt for det vi sto for i forrige runde. Vi står fortsatt for at vi vil sikre rent vann i Lierelva og andre vassdrag. Lier Senterparti sa NEI til Stena Recycling i 2018, og vi sier NEI i 2020. For Lier Senterparti er Grønne Lier fortsatt sentralt, og vi vil fortsette arbeidet for å opprettholde det grønne, og gjøre kommunen enda grønnere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken