Pensjonistforbundet har oppfordret sine lokalforeninger i kommunene om å sjekke status vedrørende helse og omsorgstjenester, aktiviteter, sosial omgang, kulturelle tilbud og frivillighet for hjemmeboende eldre. Resultatet for Liers del er at det legges ned stor og allsidig innsats for å skape et aldersvennlig samfunn slik bl.a. St.meld. 15 Leve hele livet legger opptil.

Kommunen har som mål at eldre kan bli boende hjemme lengst mulig slik de selv ønsker. Den har i dag et bredt tilbud av tjenester til hjemmeboende eldre som forebyggende helsearbeid, allsidige aktivitetstilbud, kultur, velferdsteknologi og ernæring, og som bidrar til at eldre kan leve gode liv. Ifølge eksterne undersøkelser har Lier god kvalitet på helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende eldre. De ligger på høyde med landsgjennomsnittet og de beste kommunene på Sør- Østlandet.

Lier har ca. 27.000 innbyggere hvorav ca. 4000 (14 prosent) er over 67 år. Andelen eldre, særlig over 80 år, vil øke betydelig i kommende år og skape flere hjemmeboende eldre med økende behov for service, aktivitet og kontakt med omverden. Dette stiller stadig større krav til kommunen.

I tillegg til kommunens betydelige innsats er det et bredt engasjement for eldre blant foreninger og frivillige som hjemmeboende eldre nyttiggjør i stor grad, og gir uttrykk for at de setter stor pris på.

Det er bl.a. et stort og variert tilbud for sosial omgang for hjemmeboende eldre på mange forskjellige møteplasser. Pensjonistforeningen, Senioruniversitetet, DNT, Menighetene, Sanitetsforeningen, Hørselslaget, Røde Kors, Lions, Kiwanis og Rotary med flere har mange medlemmer som deltar i månedlige møter, foredrag, turer og kulturtilbud.

Lier har to seniorsentre, det ene på Tranby – det andre i Lierbyen; begge drives av kommunen. De er viktig møteplasser for eldre. Disse har et bredt tilbud av aktiviteter gjennom uken som bridge, data, treskjæring, styrke- og helse-trening, foredrag, kafé- og middagsservering.

Utover dette er Lier Bygdetun et viktig møtepunkt for eldre. Flere eldre er engasjert i frivillige aktiviteter med driften av Bygdetunet og ved ulike arrangementer. Lier Historielag holder til på Bygdetunet og har månedlige møter med engasjerende foredrag.

Eldre i Lier har god tilgang på ernæringsrik mat. Kommunen sørger for hjemkjøring av middager to ganger i uken som tilberedes på et moderne kommunalt felleskjøkken. Kjøkkenet lager også mat til seniorsentrene og institusjonene.

Det er et allsidig og godt tilbud av fysiske aktiviteter for hjemmeboende eldre. Friskliv Seniorer- Bli med er fellesnavnet på et friskliv- og mestringstilbud tilpasset seniorer. Dette er et helsefremmende lavterskeltilbud som omfatter helseopplysning om helsefremmende levevaner med informasjonshefter og nettsider, helseveiledning bl.a. med forebyggende hjemmebesøk og aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Blant tilbudene er gruppetrening for seniorer, Sterk og Stødig. Dessuten arrangerer bl.a. DNT og Lions ukentlige turer. Møteplassen et treffpunkt for mennesker med kreft, og det finnes tilbud til personer med hukommelsesvansker/demens og deres pårørende. Det tilbys spesielle arrangement som teater, konserter etc. Biblioteket arrangerer månedlige foredrag og informasjon om litteratur.

Med andre ord – Lier har det et bredt og allsidig tilbud til hjemmeboende eldre som skyldes en engasjert og aktiv kommune og et rikt foreningsliv med mål å gi eldre gode og innholdsrike liv enten de er på institusjon eller er hjemmeboende.