Streiken blant bussjåførene gjør at ingen skolebusser i Lier går fra og med mandag morgen. Elevene må derfor benytte alternativ transport til og fra skolen, i følge Lier kommune.

Det vil heller ikke gå buss til svømmeundervisning.

Skoleskyss med taxi er ikke berørt av streiken.

De videregående skolene har vært i kontakt med elevene sine og kommet med en foreløpig plan for de nærmeste dagene.

St. Hallvards rektor, Kaia Erlandsen sier til Lierposten at alle er kontaktet med SMS fra skolen og bedt om å skaffe seg alternativ transport hvis de ikke kan gå eller sykle.

– Må de bli hjemme, så må de sende melding til kontaktlærer og gjøre arbeidsoppgaver i de ulike fag, sier Erlandsen.

På Lier videregående er det planlagt digital hjemmeskole mandag og tirsdag, med forbehold om at streiken ikke er avsluttet. Dette gjelder ikke elever på ressurssenteret.

Skolen følger vanlig timeplan, så skoledagene begynner til vanlig tidspunkt på Teams. Alle elever blir kontaktet av kontaktlærer.

– Vi har etterhvert blitt både kreative og gode på slike løsninger, sier rektor ved Lier vgs Anne Johanne Guldvik.

På nettsiden skriver skolen at streikesituasjonen kan endre seg raskt, og ber elever og foresatte om å holde seg oppdatert på skolens nettside. Spesialskyss er foreløpig ikke berørt av busstreiken, så elevene på Ressurssenteret møter derfor på skolen til vanlig tid.