I 2 av 3 forslag i skolebehovsanalysen utarbeidet av Norconsult, foreslås Egge skole nedlagt. Det skapes et behov for å agere, og etter det gode åpne møtet arrangert av kommunen 28/5 på Hegg skole, kom det fram at engasjementet berører langt flere.

Der fikk alle fremmøtte komme til orde, og forslag som blant annet å utvide enkelte skolekretser ble lagt på bordet. Temperaturen steg til nærmest sydlig, da de fremmøtte ytret sine ønsker om å beholde Egge skole, saklig og tydelig.

Vakkert i hvitt

Det politiske Lier lyttet oppriktig, og oppfordret folket til å tenke langsiktig. Egge skole er vestsidas naturlige samlingspunkt, der miljøet er vennlig, inkluderende og ungt. De har en faglig dyktig stab, som veier tungt. Skolebygget står vakkert i hvitt. Glade liunger trekkes dit både på allidrett, taekwondo, trekkspil/dans, og på 17.mai med høytidlig sang/taler med flagget vaiende fritt. Skolen har en tydelig, varm og faglig sterk rektor som høster mange godord. Et stødig og godt SFO-tilbud, med en delaktighet og et nærvær overfor barna der fokuset er at alle skal bli sett. At alle kjenner alle, gjør hverdagen praktisk og kan for mange oppleves mer lett.

Forsiktige barn blir ivaretatt, og jeg vil hevde at sarte sjeler, gjennom å bli anerkjent, kan få større mulighet til å utvikle sin egenart. Det tjener samfunnet godt, når harmoniske barn et sjuårig skoleløp har bestått.

Nært

Skolen er også såpass stor (134 elever) at sjansen for å treffe flere likesinnede er tilstede, samtidig som respekten for mangfoldet er noe å tilstrebe.

Egge skole jobber for en aksepterende kultur og lave mobbetall, noe som gir et svært viktig signal. De er også ivrige deltakere i kommunens storsatsing på Sunne og aktive Liunger, SAL. Det sykles og gås på daglig basis fordi skolen er i umiddelbar nærhet. En stor helsegevinst - for hvert klassetrinn fra størst til minst.

Om skolen legges ned, vil dette i stor grad forsvinne, da et busskort i grønne Lier ikke tilrettelegger for det aktive i barnesinnet. En av Egge skoles ressurser, er at de scorer fremragende i den årlige trivsels- og motivasjonsundersøkelsen.

Og med utbygging og tomter regulert for boligformål i blant annet Sønderhellene, er det duket for mer av familieforrøkelsen. Her kan folk trygt fortsette å både bosette seg og formere seg - i visshet om at det til et solid skoletilbud er kort vei!

Høsten 2018 står ny gang- og sykkelsti i Eikseterveien ferdig, og da er ikke nedleggelse av skolen et langsiktig tiltak og Egge krets verdig. Bevar et unikt lokalsamfunn - bevar Egge skole.