Skulle du også ønske deg flere busser, billigere månedskort og bedre vedlikeholdte fylkesveier? Da er det greit å følge med på hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet presser gjennom vest for Oslo.

Til tross for å ha skrevet under på et politisk løfte om bedre kollektivsatsing og en mer fremtidsrettet politikk, har Ap og Sp i Viken nå bestemt seg for å stille en garanti for en utdatert motorvei i Bærum med kostnadsramme på 17 milliarder.

Et generasjonsran, og brudd på løftene som ble gitt velgerne i den politiske plattformen for Viken ja, men hvorfor skal du i Lier bry deg om saken? Jo, fordi pengene som brukes på monstermotorveier i stedet kunne styrket kollektivtilbudet, særlig til ungdom i distriktene, og fylkesveinettet i hele østlandsregionen. Vi trenger pengene til veivedlikehold, rassikring og trygge skoleveier i hele Viken, og bør bruke ressurser på å beskytte matjord og natur langsmed veiene.

Da vi i Miljøpartiet De Grønne inngikk samarbeid med Ap, Sp og SV i Viken fikk vi dem med på en plattform der vi skulle gjøre alt i vår makt for å stoppe ut-esingen av E18-prosjektet. Nå kastes MDG og SV ut av fylkesrådet for å gi rom for en diger motorvei. Tiden for slike veiprosjekter er over, i stedet bør man bruke pengene på å gjøre det enklere og rimeligere å reise miljøvennlig.

Store veiprosjekter har det med å bli dyrere enn først antatt, og E18 Vestkorridoren er ikke et unntak. Kostnadsrammen har gått fra 14 milliarder i 2016 til 17 milliarder allerede nå, lenge før første spadetak er tatt.

Og regningen? Ved siden av å øke bompengeutgiftene, må den betales ved å flytte midler fra andre satsinger. Med andre ord, dårligere busstilbud, dyrere reiser og mindre penger til vedlikehold av veiene vi allerede har.

Transportøkonomisk institutt har vist at mere vei kun fører til flere biler, ikke mindre kø. Vi står midt i en klima- og naturkrise. Da kan ikke motorveipatrioter i Viken og Bærum få viljen sin på bekostning av fellesskapet. Deres oppskrift ender bare mer utslipp, mer kø og dårligere luftkvalitet.

Det må bli en fryd å reise kollektivt i fylket vårt. Da må pengene brukes klokt, og Ikke ved å pøse inn milliarder av skattebetalernes penger i et prosjekt som for lengst har gått ut på dato. Det vet også Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men de velger å prioritere en motorvei i stedet.