Lovte trafikksikkerhetstiltak på E134: – Går overraskende bra, men det er litt tvilsomt om alt blir ferdig før 2020

For to måneder siden kunne Statens vegvesen (SVV) fortelle at de hadde funnet 2,1 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på E134. Mye er gjort, men en del står igjen.