– Her bør SVV betale for gangvei

– SVV bør betale dette, mener ordfører Gunn Cecilie Ringdal. – Dette er en kommunal vei, svarer SVV.