Gå til sidens hovedinnhold

E134 og ny Oslofjord-forbindelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som du sikkert skjønner er E134 (Dagslett -E18) en stor belastning for oss som bor langs dagens trase. Slik har det vært siden årtusenskiftet da Oslofjordforbindelsen ble åpnet. Trafikken økte kraftig over natten og medførte høyere risiko for trafikkulykker, mer kø, skumlere skolevei, ødelagt nærmiljø, økte støv- og støyplager, mao redusert livskvalitet.

Frykten nå er at det åpnes enda en oslofjordforbindelse før problemet her er løst. Dette er uansvarlig og lite progressivt i den forstand når Oslo(makta) etter mitt syn velger å lage en ekstra avkjøring for sine gjennomfartsproblemer og sluser trafikken inn i et nærmiljø utenfor sitt synsfelt. Mulig dette løser MDG sitt lokale trafikkproblem slik at de kan drikke cafe latte uten å bli forstyrret av tungtransport, men det løser ikke problemet med trafikkflyten vi alle vil ha og det er helt feil bruk av penger. Proppen i Lier må løses først!

Viken fylkeskommune viser også med dette sin unnfallenhet overfor egne innbyggere ved å «klø» Oslo på ryggen i denne saken. Viken stiller garantier for ny tunnel og ekspropriering av areal er allerede i gang. Hvorfor er ikke Viken mer engasjert i å løse utfordringene for E134 i riktig rekkefølge? Asker havner i en mellomposisjon, men kommunen har alt å vinne på en løsning for å dempe trafikken på E18 forbi Asker. E134 «surrer» nok en gang i departementes korridorer etter at Asker nylig har gjort vedtak i saken om å utrede flere alternativer til trase i motsetning til Lier som har vedtatt å kun utrede Viker. Er disse vedtakene et resultat av politisk samhandling som ender med at vi blir «kastet under bussen» på nytt? I min tid som engasjert har vi forholdt oss til tre samferdselsministere hvor alle har vært preget av store ord, unnvikelser, ubesluttsomhet og lite gjennomføringsevne. Er det Hareide og KrF som skal slå klubba i bordet? E134 er en vei som har nasjonal betydning og lokalt har 20.000 passeringer hver dag hvor 20 prosent er tungtransport og burde derfor ha vært en viktig sak for departementet. Hvorfor får vi ingen respons og uttalelser i saken?

De siste 20 årene har blitt brukt til politisk kjekling om hvor veien skal gå, elendig samarbeid med et gammeldags, stivbeint og arrogant byråkrati (Statens Vegvesen) som mangler evnen til både kostnadskalkulasjon, planlegging og gjennomføring. For å krydre dette sitter jeg med følelsen av at saken har vært utsatt for lobbyvirksomhet av personer med personlige interesser og politiske forbindelser. Det er nok nå, og på tide å skjære gjennom. Det ansvaret ligger etter mitt syn på samferdselsministeren.

Kommentarer til denne saken