Fikk ikke varer fra leverandør og gikk konkurs: – Samlede krav i boet er på 8,8 millioner

Salget av lysthus ble lite lystelig da leverandørens lyst til å levere forsvant. Nå er det kommet inn krav på 8,8 millioner kroner etter konkursen i Lysthuset Uterom AS.