Dropper Drammen: – Et for dårlig tilbud

Da Lier skulle velge hvor innbyggerne skal søke tilflukt i kriser, ble Drammen vraket til fordel for Bærum. Politikerne mente krisesentertilbudet i Drammen er for dårlig.