Gå til sidens hovedinnhold

Driftsoverskudd gir Lier handlingsrommet kommunen trenger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lier kommune kan vise til et betydelig overskudd i 2020 til tross for covid-19, men store deler av overskuddet er et resultat av aksjesalg. En aksje kan som kjent kun selges en gang.

Å bruke av engangsfortjenesten til løpende utgifter gir kun midlertidig glede, da man på et tidspunkt må kutte ned tilsvarende. Hvis vi som privatpersoner vet vi at dersom vi bruker jevnt og trutt av sparekontoen for å betale løpende utgifter i hverdagen, vil vi på et tidspunkt få økonomiske problemer fordi vi har lagt oss til dyrere vaner enn det vår inntekt tilsier, samt at vi ikke lenger har en buffer til uforutsette utgifter.

På oppdrag for KS, Kommunesektorens organisasjon har Menon Economics og Telemarksforskning utviklet et styringsverktøy for kommunene med flere måltall. Et av måltallene er driftsoverskudd på minimum 1,75 prosent. Lenge lå måltallet på 3 prosent men ble senket til 1,75 prosent da det kom nye regler for momskompensasjon. Hvis vi ser bort fra aksjesalget ligger driftsresultatet for Lier noe over 1,75 prosent men ikke mye. Grunnet kompensasjonsordninger i forbindelse med covid-19 og lavere arbeidsledighet i Lier enn landsgjennomsnittet, ble 2020 et økonomisk bedre år enn man kunne frykte. For å tydelig vise hvorfor man har et måltall på driftsoverskudd, kan vi gjøre et enkelt regnestykke: hvis hver arbeidstaker i gjennomsnitt hadde betalt drøye 3000 mindre i skatt i 2020 hadde driftsresultatet gått i 0. Måltallet tar høyde for slike svingninger i skatteinntekter som ikke nødvendigvis er mulig å forutse ved budsjettering.

Representanter for opposisjonen uttrykker frustrasjon i Lierposten 4. mars over det de anser som unødvendig stort overskudd. Representantene fra SV og Ap sier at de skulle ønske at det ble brukt mer penger på tjenester og flere ansatte. Posisjonen mener det er uansvarlig å ansette flere ut fra en engangsfortjeneste, da vi på et tidspunkt vil komme i en situasjon hvor vi må nedbemanne. Av opposisjonen var det SV som la fram den mest ansvarlige talldelen til årets budsjett, dette til tross for at de ikke hadde satt av noe til sparing og la opp til å innføre eiendomsskatt som skulle mer enn dobles fram mot 2024, men de tok i hvert fall ikke noe av sparepengene. Ap la opp til å bruke av oppsparte midler for å dekke løpende utgifter. Med en slik håndtering av midlene blir det svært vanskelig å håndtere større investeringer da renteutgiftene blir unødvendig høye.

Posisjonen ser det hensiktsmessig å følge måltallene til KS, ikke for å bygge størst mulig pengebinge men for å ha nødvendig egenkapital til å foreta nødvendig investeringer som for eksempel skolebygg, og sykehjem til det beste for våre innbyggere og ansatte. Det er driftsoverskudd og oppsparte midler som gir Lier handlingsrom.

Kommentarer til denne saken