Busstilbudet skulle bli dobbelt så bra, med flere avganger i rushtid, kveld, helger og billigere billetter. Det skjer trolig ikke

Bypakken og det tilhørende bompengeregimet blir sannsynligvis ikke noe av. Det vil i tilfelle påvirke kollektivtilbudet i regionen kraftig.