(Drammens Tidende)

– Til sammen får vi 50 rom og kapasiteten skal være god nok dersom vi får et verst mulig scenario. Ingen vet jo hvordan dette utvikler seg, men alle innbyggerne kan være trygge på at Drammen sykehus har nok kapasitet, utstyr og personell til å ta imot alle som kommer hit. Det gjelder de som er smittet, mistenkte, og alle som har andre sykdommer enn korona-viruset, sier Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege ved akuttmottaket ved Drammen sykehus.

Sammen med Lukas Månsson, avdelingssjef, og Britt Eidsvoll, klinikkdirektør, og de andre ansatte på Drammen sykehus gjør de det som står i deres makt for å ruste opp sykehuset slik at de skal være best mulig forberedt til å ta imot den ventede pågangen i forbindelse med korona-viruset.

Sykehuset var det første som fikk en pasient innlagt som følge av korona-viruset. Mandag formiddag er det tre pasienter som ligger innlagt på Drammen sykehus – ingen av dem ligger i respirator.

Blir møtt med ansatte i fullt smittevernutstyr

Når Drammens Tidende var ved Drammen sykehus mandag formiddag var det en jevn strøm med biler som kom til innkjøringen ved akuttmottaket. Vektere var på plass og «beskytter» hovedinngangen, og geleidet de fleste bilene bort mot provisoriske telt som er satt opp. Inne i teltene var det ansatte i fullt smittevernutstyr.

De ansatte kommer ut til bilene og tester de som sitter inne i bilene. Korona-viruset har kommet for fullt til Drammen.

– Vi bygger om til tre akuttmottak med tre innganger. Vi har en inngang for dem som kan være smittebærere og som har symptomer. Der finner vi ut om de har fått korona-viruset eller ikke. Den andre inngangen er for dem som har fått påvist korona-viruset og de blir sluset inn i rød sone. Så er det den tredje gangen der de som ikke har symptomer, eller ikke har vært i kontakt med noen andre som har symptomer eller er smittet, blir sendt inn, sier Månsson.


Tre komplette akuttmottak

I løpet av rekordtid har Drammen sykehus fått bygget om to andre seksjoner til å fungere som akuttmottak. Det er lokalene til kirurgisk poliklinikk og den medisinske observasjonsposten som er bygget om til akuttmottak. Mottakene skal huse de pasientene som er mistenkte for smitte av korona-viruset, eller de som har fått påvist smitte.

– I løpet av helgen har vi hatt hektisk aktivitet her og vi har kommet lenger enn de fleste andre sykehusene i Norge. Til sammen har vi 50 rom fordelt på de tre mottakene og vi er godt forberedt. Vi er også godt rigget med respiratorer, men vi håper vi får flere. Ingen vet hvordan dette blir, men med denne tredelingen sørger vi for at vi kan ta imot alle pasienter, uten at verken ansatte eller pasienter skal være redde for å bli smittet, sier Rasmussen.


Hver av de tre akuttmottakene skal være fullt operative. For å komme inn i det ikke-smittede området er det strenge regler. Det er også strenge regler for akuttmottaket som tar imot personer der det er mistanke om smitte.

– Personene som kommer hit kan være smittet eller ikke-smittet. Da er det viktig å beskytte deg mot smitte og beskytte andre fra deg for smitte. Både personellet, rommet og ting en kan ta på skal være sikkert inne på dette mottaket. Inne på dette mottaket får vi 12 undersøkelsesrom, sier Månsson.

– Vi gjør alt vi kan for å hindre spredning og samtidig ivareta alle andre funksjoner. Etter rekordrask ombygging er akuttmottakene klare og ble tatt i bruk i helgen. Det har vært byggeaktivitet dag og natt for å gjøre alt klart, sier Eidsvoll.

– Vi har en opptrappingsplan

Veien inn til rød sone er tydelig markert med et bevegelig skille som kom på plass lørdag kveld. Inne på rød sone er det bare pasienter som har fått påvist korona-virus.

– Inne på denne sonen jobber ansatte med fullt smittevernsutstyr og det er veldig krevende. Derfor trenger personalet å ta en liten pause innimellom og de ansatte kan gå gjennom en sluse der de etterpå kan ta av seg smittevernutstyret etter en riktig prosedyre, sier Rasmussen.

– Hvordan ser dere for dere videre utvikling?

– Vi har en opptrappingsplan dersom situasjonen eskalerer, men det er klart at det er usikkerhet rundt de forskjellige scenarioene. Så det vil være ukjent for oss hvor stort dette vil bli. Vi har også en plan for intensiv og andre sengeposter. Vi har blant annet redusert planlagt aktivitet som kan vente og blant annet stoppet alt av bytte av kne og hofter, sier Eidsvoll.

I tillegg til at det er ombygd til en tredeling vil også legeteamet og helsepersonell bli delt inn i forskjellige arbeidsgrupper og team.

– Vi er helt nødt til å ha drilla folk her. Vi må være pinlig nøyaktig på alt vi gjør og følge rutinene vi har satt opp. Det er ikke rom for feil. I tillegg er det flere helsepersonell som må gjøre det de ikke gjør til vanlig, sier Rasmussen.

– Merker at mange er i karantene

Søndag ettermiddag var 467 ansatte i karantene i Vestre Viken HF.

– Mange av dem tilhører oss. Det er klart at det påvirker oss, og vi har spurt flere, i hovedsakelig lege- og sykepleierstudenter, om å stille opp. Når det er sagt har vi nok personell og vi må også huske på at flere av dem som er i karantene kommer tilbake. De er forhåpentligvis opplagt og klare for å gjøre en innsats. De som er i karantene leser seg også opp på viruset. Fremover vil tilgang på nok personell være en av de store utfordringene, sier Eidsvoll.

Nå går helsepersonellet gjennom sine timeplaner og avtaler framover. Alle kne- og hofteoperasjoner er avlyst.

– Vi har tatt ned poliklinikker og de som er her blir omdisponert til akuttmottak og sengeposter. Det er en del som går gjennom listene og ser hva som kan utsettes, men vi tar inn de vi må. Det er mange forskyvninger og vi må avlyse timer, sier Eidsvoll.

Foreløpig har de ikke kommet i noen situasjon der de må prioritere strengt hvem som skal få behandling.

– Vi er heldigvis ikke der, men vi ser jo mot Italia og hvilke erfaringer de har gjort seg der. Vi ser jo at sjansen for å overleve for personer med sammensatte sykdommer i høy alder er mindre enn de som er yngre. Vi håper at vi slipper italienske tilstander, og oppfordrer befolkningen til å overholde karanteneregler. Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus, sier Eidsvoll.


To ganger i uken har Rasmussen Skype-møte med andre akuttmottak over hele landet.

– Jeg skal ikke si at vi har kommet lengst, men vi er langt framme og har vært tidlig ute. Folk har kommet veldig på banen etter hvert, og vi deler erfaringen vi opparbeider oss, sier Rasmussen.

Eidsvoll vil berømme samarbeidet med Drammen kommune og Drammen legevakt.

– Kommunen har vært veldig godt rigget, og ekstremt veldig tidlig på. Legevakten har gjort en kjempejobb. I denne fasen er det viktig for oss å bygge litt om og forberede oss. Da er det bra at de har planlagt for dem som ikke trenger å bli lagt inn, sier Eidsvoll.