Gå til sidens hovedinnhold

Disse koronareglene gjelder i Lier nå

Liers lokale koronaforskrift er videreført til og med 3. juni. Samtidig er Lier omfattet av såkalte 5B-tiltak i den nasjonale covid-19-forskriften til og med 21. mai. Her ser du hvilke tiltak som gjelder i Lier nå.

Tirsdag 4. mai vedtok kommunestyret å videreføre Liers lokale koronaforskrift til og med 3. juni med noen justeringer. Den lokale forskriften regulerer først og fremst besøk i private hjem, andre private sammenkomster og arrangementer som begravelse, bisettelse, vielse, konfirmasjon og dåp.

Lier er også omfattet av de såkalte 5B-tiltakene i den nasjonale covid-19-forskriften, og disse tiltakene gjelder frem til og med 21. mai.

NB! Når lokale og nasjonale regler er forskriftsfestet, betyr det at man kan få bøter dersom de brytes. I tillegg er det en rekke nasjonale anbefalinger, som ikke er regulert av forskrift.

Her er en oppsummering av hvilke lokale og nasjonale forskriftsfestede tiltak som gjelder i Lier nå.

Liers lokale koronaforskrift til og med 3. juni

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn fem gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten skjer innendørs eller utendørs. To husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer. Barn som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort kan også samle hele kohorten. Alle som ikke er i samme husstand, i samme barnehage- eller barneskolekohort eller nærkontakt til aleneboende, skal holde minst én meter avstand til hverandre.
 • Årets 17.mai-feiring: Vi gjør en særskilt vurdering i løpet av uke 19 for å se om smittesituasjonen tillater at det kan åpnes opp for noe mer akkurat denne dagen, og da særlig rettet mot private sammenkomster. Foreløpig vet vi dessverre ikke mer enn det. Informasjon om eventuelle endringer som omfatter 17. mai blir lagt ut her på nettsiden.
 • Ved seremonier knyttet til begravelser, bisettelser og seremonier ved grav, skal det ikke være flere enn 50 personer fysisk til stede samtidig. Ved livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert vielser, konfirmasjon og dåp, skal det ikke være flere enn 10 personer fysisk til stede samtidig. Ved midlertidige utendørsmarkeder skal det ikke være flere enn 50 personer fysisk til stede samtidig.
 • Barnehagebarn eller elever som tilhører avdelinger eller trinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter.
 • Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på, slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også registreres dato og klokkeslett for oppmøtet.

Her kan du lese hele Liers lokale koronaforskrift som ble vedtatt 4. mai 2021 og veileder til forskriften

Dette er 5B-tiltakene i covid-19-forskriften som kommer i tillegg til Liers lokale forskrift

Disse gjelder til og med 21. mai:

 • Butikker, varehus, kjøpesentre og serveringssteder kan holde åpent.
 • Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent for enkelte tilbud.
 • Innendørs fritids- og idrettsaktiviteter for personer under 20 år er tillatt.
 • Utendørs fritids- og idrettsaktiviteter er tillatt for alle.
 • Arrangementer er som hovedregel ikke tillatt. Det er noen unntak fra dette forbudet: Begravelser, bisettelser, seremonier ved grav, andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, er tillatt. NB! For disse arrangementene gjelder antallsbegrensningen i Liers lokale forskrift. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede, er tillatt. Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede, er tillatt. Midlertidige utendørsmarkeder er tillatt. NB! For disse arrangementene gjelder antallsbegrensningen i Liers lokale forskrift.
 • Serveringssteder kan ikke servere alkohol.
 • Det er påbud om hjemmekontor når det er praktisk mulig.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand utover korte passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer og sjåfører skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Kommunene avgjør selv ut ifra lokalt smittetrykk om det skal være gult eller rødt tiltaksnivå på skoler og barnehager. I Lier er det nå gult nivå på skoler og barnehager. Det er rødt nivå på de videregående skolene i Lier frem til 10. mai.

Her kan du lese detaljene om 5B-tiltakene i den nasjonale covid-19-forskriften

Kommentarer til denne saken