Disse eiendommene fikk nye eiere i august

Nesten 100 eiendommer skiftet eiere i Lier i løpet av august. Se hele lista over eiendomsoverdragelsene.