Dette er tiltakene – vedtar stans i all aktivitet

Lier innfører omfattende tiltak i første omgang fram til og med 1. desember.

DEL

Dette er hovedinnholdet i forskriften som ble vedtatt på ekstraordinært møte i kommunestyre torsdag.

De nye forskriftene trer i kraft torsdag kveld, og gjelder fram til og med 1. desember.

  • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, verken innendørs eller utendørs, fram til og med 1. desember. Unntak fra dette gjelder religiøse og juridiske seremonier (eks. vigsel og gravferd). Slike arrangementer er begrenset opp til 20 deltakere. Arrangøren skal i slike tilfeller sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst to meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.


  • Det er ikke tillatt med breddeidrett, verken for barn og unge eller voksne, fram til og med 1. desember. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20. november dersom smittesituasjonen tilsier det.


  • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til med reisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


  • Der det ikke er mulig å holde en meters avstand i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, skal det brukes munnbind. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


  • Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift som følger av covid-19-forskriften. Utøvelse av skjenkebevilling skal opphøre kl. 22.00. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.


  • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.


  • Det er ikke tillatt å ha mer enn fem gjester ved private sammenkomster, i tillegg til husstandens medlemmer. Selv om antall gjester er fem eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne, som ikke er i samme husstand, kan holde minst to meters avstand.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken