Foreldre til barn mellom fem og 11, som har signert på samtykkeskjema, kan ta med seg barna til Lier vaksinesenter i uke 5 og 6. Da er det satt av tid til drop in-vaksinering for barn i denne aldersgruppa.

Ingen tydelig anbefaling fra FHI

Lier kommune informerer i en pressemelding om vaksineringen at Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at det ikke er en tydelig anbefaling om vaksinasjon for barn mellom fem og 11 år. Den enkelte familie må derfor selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Kommunens oppgave er å sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

I et skriv til kommunene har FHI påpekt at det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Egne barnedoser

Kommunen får utdelt egne barnedoser til denne aldersgruppa. Derfor er det kun to fastsatte datoer som er aktuelle for vaksinering av barn fra fem til 11 år.

Følgende datoer og klokkeslett er satt av til vaksinering av denne aldersgruppa:

  • Torsdag 3. februar kl. 16.00-20.00
  • Torsdag 10. februar kl. 16.00-20-00

Én dose er vurdert å gi best nytte-ulempebalanse for barn mellom fem og 11 år, men det er mulig å gi dose to etter 8-12 uker dersom foresatte ønsker det.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring påpeker at barn som har hatt korona regnes som én dose.

Dose to til barn mellom 12 og 15

I uke 7 og 8 tilbyr kommunen dose to til barn mellom 12 og 15 år.

  • Torsdag 17. februar kl. 16.00-20.00
  • Torsdag 24. februar kl. 16.00-20.00

Barn i denne aldersgruppa som fikk dose én i regi av Lier kommune høsten 2021, får innkalling til dose to via helsenorge.no. Også denne vaksineringen vil foregå på Lier vaksinesenter på Lierstranda.

Både denne gruppa og de yngste barna får Pfizer-vaksinen.

Krever samtykke

Begge foreldre til barn under 16 år må signere samtykkeerklæring for vaksineringen.

– Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema. Foresatt må ha med nytt samtykkeskjema for dose 2 til 12-15-åringer selv om de leverte dette til dose 1, sier Martine Fosse Linderman, leder av koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.

Samtykkeskjemaet finner du her, på Lier kommunes nettsider.

Kommunen ber foresatte som ønsker at barna skal få dose to, svare «ja» på innkallingen. De som ikke ønsker dose to til sitt barn trykker «nei» på innkallingen. Dersom tidspunktet ikke passer, trykk «ja» og gå deretter inn i timebestillingen i helsenorge.no og velg et nytt tidspunkt.

Fyller 12 i år?

De som har barn som fyller 12 i 2022 og som ønsker at de skal vaksineres, kan ta kontakt med Lier kommune når barnet har fylt 12 år. Enten på e-post vaksine@lier.kommune.no eller tlf. 404 08 423. Telefonen er betjent mandag og fredag fra 09.00 til 12.00.